Schuttevaer wil hogere bruggen voor containerbinnenvaart

875

BLN-Koninklijke Schuttevaer gaat zich de komende tijd inzetten om Rijk en overheden er toe te bewegen om bij nieuw te bouwen bruggen en bij vervanging of renovatie van bestaande bruggen al een hogere norm te hanteren. Uit onderzoek bleek onlangs dat door de groei van het containertransport en de toename van het aantal high-cube containers de Rijnvaarthoogte al jaren achterhaald is.

BLN-Koninklijke Schuttevaer is in 2012, middels de top 10 knelpuntlijst containervaart, een lobbytraject gestart om aan te geven dat de internationale CEMT-normen voor doorvaarthoogten niet meer voldoen en dat deze opnieuw tegen het licht gehouden dienen te worden. Dit signaal en het feit dat de internationale afspraken lang geleden (in 1947) zijn vastgelegd, heeft de minister doen besluiten Minister kijkt naar verhoging bruggen voor containerbinnenvaartonderzoek te laten verrichten naar de hoogte van containerschepen in relatie tot de normen voor doorvaarthoogte bij bruggen. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen dat de CEMT-normen inderdaad achterhaald zijn.

Discussie

De Rijnvaarthoogte voor vierlaagscontainervaart bedraagt 9,10 meter boven het hoogste waterniveau van de rivier de Rijn. ‘De Rijnvaarthoogte wordt echter ook gehanteerd op kanalen. De Rijnvaarthoogte is gebaseerd op het hoogste waterstandniveau op een fluctuerende rivier. Het grootste deel van het jaar is op de Rijn meer hoogte beschikbaar. Als men de Rijnvaarthoogte toepast op een kanaal is dit, ons inziens, structureel te laag. Er is de afgelopen jaren hierover geregeld discussie geweest met de Rijksoverheid evenals over de invloed van marktontwikkelingen op de gemiddelde hoogte van containerbinnenvaartschepen en de doorvaarthoogte bij bruggen.

Polsen

Op basis van het onderzoek heeft de minister besloten in internationaal verband te polsen in hoeverre buurlanden aanpassing van de brugnormen in Europa wenselijk vinden. Voor Nederland gaat zij bezien op welke corridors verhoging van bruggen het meest noodzakelijk is en voor die corridors zal zij een kosten-batenanalyse laten uitvoeren. Op basis daarvan bekijkt de minister of maatregelen inpasbaar zijn. Zij geeft aan dat het op korte termijn aanpassen van grote aantallen bruggen in Nederland financieel en uitvoeringstechnisch niet haalbaar is en dat er tot 2028 geen investeringsruimte is. (Bron: BLN-Koninklijke Schuttevaer/Foto’s Brolsma Advies)

Lees ook:
Voorlopig geen geld voor verhogen bruggen containervaart

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief