Schuttevaer ontevreden met versoberingen bedieningstijden

843

ROTTERDAM – BLN-Koninklijke Schuttevaer is niet tevreden met de versoberingsactie van Rijkswaterstaat in de bediening van verschillende sluizen en bruggen. ‘Hiermee kunnen wachttijden voor de binnenvaart ontstaan en kan de betrouwbaarheid van de binnenvaart richting verladers in het geding komen. Voor de maatschappelijk opdracht om meer over water te vervoeren werkt de versobering averechts en is een verkeerd signaal.’

Versobering bediening bruggen en sluizen per 1 januari 2015BLN-Koninklijke Schuttevaer meldt hard gestreden te hebben om de pijnpunten uit de voorstellen te halen en de nadelige gevolgen voor de scheepvaart te beperken. ‘Daarin ze we redelijk geslaagd. Zo was aanvankelijk sprake van nachtsluiting van sommige vaarwegen en pendeldiensten gedurende de nacht tussen sluizen op de Maas. Beiden zijn geschrapt. Dus de bedieningstijden worden nergens ingekrompen waar wij dat niet verantwoord achten. De versoberingen worden nu met name gezocht door meer te doen met minder personeel. Naar verwachting levert dat weinig extra wachttijden voor de binnenvaart op, maar dat  weten we pas zeker volgend jaar als de nieuwe roosters van kracht worden.’

BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft met de Minister afgesproken dat wanneer de wachttijden teveel oplopen er gezamenlijk naar andere oplossingen wordt gezocht. Daar zullen we de Minister aan houden.

Maas

Voor de Maas is het zelfs mogelijk om de bedieningstijden per 1 januari 2015 met extra geld van de provincie uit te breiden naar 7 keer 24 uur. Ook voor de Kop van Overrijssel en de Twenthekanalen zou het mogelijk moeten zijn mensen en middelen van Rijk en provincie samen te voegen zodat meer en beter wordt bediend dan vroeger. BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft haar ongenoegen uitgesproken over het feit dat RWS er met de Provincie nog niet uit is.

De regeling die RWS hier tussentijds heeft getroffen voor de scheepvaart is voor BLN-Koninklijke Schuttevaer niet aanvaardbaar. ‘Wij wensen dat de vaarwegbeheerders inzetten op een uitstekend beheert vaarwegennet dat optimaal wordt bediend en aansluit bij de wensen van vervoerders en verladers. Negatieve berichtgeving rond versobering van bediening staat daar haaks op.

Overzicht

Onderstaand een overzicht wat de versobering in de praktijk precies betekent: Wijzigingen in de bedieningstijden en -wijzen
▪    Sluizen Hengelo en Delden
Versobermaatregel: verruiming van de bedientijden in combinatie met bedienen op aanvraag. Aanvraagprocedure wordt nog nader vastgesteld. Meer informatie volgt.
▪    Meppelerdiep/Spooldersluis
Versobermaatregel: wordt nog nader vastgesteld. Info volgt later.
▪    Stevinsluis en Naviduct
Versobermaatregel: al doorgevoerd in 2012. Geen actuele wijziging in de bediening.
▪    Nijkerksluis
Versobermaatregel: inkorten bedientijden in de zomer en de winter.
▪    Roggebotsluis
Versobermaatregel: inkorten bedientijden in de zomer en de winter.
▪    Ketel-, Eiland- en Ramspolbrug
Versobermaatregel: inkorten bedientijden en blokbediening in het voor-, hoog- en naseizoen.
▪    Buitenhuizerbrug, brug A9 (brug over zijkanaal C) en Kaagbrug
Versobermaatregel: bedienen op aanvraag in de winter. Meer bedienen op aanvraag bij de Buitenhuizerbrug en de brug A9 in het voor- en naseizoen.
▪    Zuider-, Noorder- en Koninginnesluis
Versobermaatregel: inkorten bedientijden en bediening op aanvraag.
▪    Haringvlietbrug
Versobermaatregel: meer bedienen op aanvraag.
▪    Algerasluis/-brug
Versobermaatregel: aangepaste bedientijden met meer bediening op aanvraag.
▪    Hel-, Siering-, Otter- en Biesboschsluis
Versobermaatregel: bediening op aanvraag in de winter tussen de 4 sluizen met 1 bediener in plaats van 2. Blokbediening doordeweeks in het voor- en naseizoen. Inkorten bedientijden in de zomer.
▪    Sluizen Roompot, Zandkreek, Grevelingen en Bergse Diep
Versobermaatregel: behoud van het huidige bedienvenster, maar met minder sluismeesters.
▪    Kanalen Brabant (hoofdvaarweg)
Versobermaatregel: verruiming van de bedientijden naar 24 uur per dag, 7 dagen per week met behulp van financiële bijdrage van provincie Noord Brabant. De bediencentrale wordt overdag en ‘s nachts met minder sluismeesters bediend.
▪    Kanalen Brabant en Limburg (overige vaarwegen)
Versobermaatregel: behoud van het huidige bedienvenster, maar met minder sluismeesters.
▪    Maasroute
Versobermaatregel: verruiming van de bedientijden naar 24 uur per dag, 7 dagen per week met behulp van financiële bijdrage van provincie Limburg. De sluizen worden overdag en ‘s nachts bediend door minder sluismeesters.
 (Bron: BLN-Koninklijke Schuttevaer)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief