Schuttevaer maakt afspraken doorvaart bruggen Margrietkanaal

716

BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft nieuwe afspraken met Rijkswaterstaat gemaakt over de doorvaart van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal van de de bruggen Kootstertille, Burgum, Oude Schouw, Uitwillingerga en Spannenburg. Met het besluit van RWS van begin juli was de nautische-technische organisatie ‘niet geheel gelukkig’.

Binnenvaarttanker vaart tegen brug KoostertilleRijkswaterstaat nam verkeersmaatregelen om de veiligheid voor de beroeps- en recreatievaart op het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal, ofwel de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, te vergroten. Het betrof maatregelen na onderzoek van Rijkswaterstaat, aangevuld met bevindingen op basis van recente aanvaringen op de hoofdvaarweg.

Overleg

BLN-Koninklijke Schuttevaer diende een beroepsschrift in om haar rechten veilig te stellen. Inmiddels heeft Schuttevaer overlegd met Rijkswaterstaat. ‘In dit overleg hebben we Rijkswaterstaat er van kunnen overtuigen dat het besluit zoals het is genomen niet zo gelukkig is en over het geheel onevenwichtigheden bevatte. Er is een constructief overleg geweest, van beide kanten is men daar bijzonder tevreden over en er zijn goede afspraken gemaakt. Op korte termijn worden praktijkproeven gedaan om te zien welke maatregelen de veiligheid voor de objecten bevorderen maar ook voor de vaarweggebruiker niet onnodig nadeel brengen.’
Wanneer de afspraken nader zijn uitgewerkt, bericht Schuttevaer de binnenvaart hierover. (Bron: BLN-Koninklijke Schuttevaer)

Lees ook:
RWS wil verplichte kopbesturing op vaarweg Lemmer-Delfzijl

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief