Schultz steunt Europese maatregelen crisis binnenvaart

809

Minister Schultz van infrastructuur en milieu ondersteunt de Belgische voorstellen om maatregelen op Europees niveau te overwegen die kunnen bijdragen aan de oplossing van de economische problemen in de binnenvaart. Dat heeft de minister vice-voorzitter Siim Kallas van de Europese Commissie in een brief laten weten.

Schultz ondersteunt Europese maatregelen crisis binnenvaartSchultz schrijft dat de afgelopen maanden meerdere rapporten over de overcapaciteit in de Nederlandse binnenvaart de Europese Commissie hebben bereikt. ‘De verwachting is dat deze overcapaciteit, die zich concentreert in het segment grote schepen in de droge ladingvaart, nog enkele jaren voortduurt.’

Maatregelen die nu de op initiatief van Nederland besproken worden in het Binnenvaartcomité betreffen:
– versterking van de marktobservatie op Europees niveau;
– heroverweging van de overgangsbepalingen voor de technische regelgeving van de CCR;
– Europese ondersteuning van vergroening van de binnenvaartvloot;
– stimulering van samenwerking van binnenvaartondernemingen.

Naiades II
Schultz vindt Naiades II, het Europese actieprogramma voor de binnenvaart, een geschikt kader om de acties uit te werken en te realiseren. ‘Zoals ook door andere EU-lidstaten in besprekingen met de Commissie over Naiades II is aangegeven, vormt de financiering van het actieprogramma een belangrijk aandachtspunt. Zeker voor het segment grote schepen in het grote ladingsegment heeft dit grote betekenis. Het blijkt dat vooral voor dit segment van de binnenvaart het van belang is om succesvol te kunnen vergroenen. Derhalve zijn er ook oplossingen nodig voor de financiële problematiek.’

Naast de uitvoering van Naiades II, blijft de Commissie volgens de minister investeren in infrastructuur, innovatie, vergroening en logistiek voor onder meer vaarwegen en binnenhavens blijven investeren. ‘Dit draagt op langere termijn zeker bij aan de versterking van het goederenvervoer over binnenwateren.’

Schultz ondersteunt het streven van de Commissie om bij de uitwerking en realisatie van maatregelen ook de bijdrage te betrekken die Europese organisaties van binnenvaartondernemingen en verladers respectievelijk de leden van deze organisaties kunnen leveren. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter