Schultz over huisvuil: ‘Partijen stellen ons in kwaad daglicht’

1643

Voorzitter Erik Schultz van BLN-Koninklijke Schuttevaer verwijt partijen in de binnenvaart die BLN en CBRB wat betreft het huisvuildossier in een kwaad daglicht proberen te stellen. Hij riep op het jaarcongres van Schuttevaer op elkaar aan te vullen in plaats van elkaar tegen te werken.

‘Op het huisvuildossier zijn in de binnenvaart verschillende partijen actief’, zei Schultz in zijn jaarrede. ‘Wij trekken de kar, samen met BLN en CBRB en doen alles samen. Anderen verwijten ons dat we teveel toegeven. Ik verwijt hen dat zij proberen ons in een kwaad daglicht te stellen. Waar het ons om gaat is om het best haalbare resultaat op het dossier zelf, inhoudelijk dus. Natuurlijk zijn wij ook voorstander van gratis afgifte, natuurlijk vechten wij voor behoud van elke huisvuilbak, maar het moet wel haalbaar zijn en binnen proporties blijven. Wij zijn geen actiegroep. Ieder z’n rol. Op dit dossier werken CBRB, BLN en BLN-Schuttevaer goed samen. Het is niet goed wanneer één partij afhaakt en een eigen koers vaart.’

Niet tevreden

Schulz gaf nogmaals aan zelf ook niet tevreden te zijn met het eindresultaat. ‘Maar gezien de omstandigheden was dit nu het hoogst haalbare. Op ons initiatief zijn Kamervragen gesteld. Wij hebben met Minister en Tweede Kamerleden overlegd. Enquêtes onder onze leden uitgeschreven. Het aantal bakken en plaatsen is in overleg ‘Kosten inzamelen huisvuil binnenvaart onacceptabel’met ons uitgebreid. De tarieven zijn drastisch verlaagd. Dat zijn de feiten. Desondanks voelt de regeling waarbij je wordt afgerekend op een aantal trommelwentelingen niet goed. Het idee alleen al maakt u en mij boos. Ik begrijp dat. Dit is te ingewikkeld. We werken niet alleen aan boord, maar wonen daar vaak ook en je kunt niet altijd je afval kwijt. Daar mag best wat meer rekening mee gehouden worden. De overheid roept zo vaak dat er minder regels moeten komen, maar dit is precies een schoolvoorbeeld van het tegenovergestelde.’

Mee doen

Schultz ziet de huidige regeling niet als een regeling voor het leven. ‘De sector is best bereid een redelijk bedrag voor inzameling te betalen, mits de regeling maar goed werkt en rekening houdt met onze specifieke behoeften. En vergeet niet, niemand is verplicht een abonnement te nemen. Uiteindelijk moet in internationaal verband, in overleg met ons, een op de bedrijfstak toegesneden regeling worden gemaakt die wel goed voelt. We stellen voor na zes maanden te evalueren en tot aanpassingen te komen. Voorlopig moeten we het daar mee doen.’

‘Ontstening ging te ver’

Schultz ging in zijn rede ook nog in op de ontstening van de Maas. Ondanks het feit dat de maar de plannen behoorlijk in de richting van Schuttevaer werden bijgesteld, vindt hij dat Rijkswaterstaat met de ontstening van de Maas te ver is gegaan,

‘De oevers worden nu vooraf afgegraven, er wordt goed gemarkeerd, obstakels worden verwijderd en waar nodig wordt er snel gebaggerd. Onze diepgang en breedte worden gegarandeerd ook al lijkt dat visueel niet zo. We zijn niet blij, maar dit is voor nu het hoogste haalbare.’

Geldersche IJssel

Voor de Geldersche IJssel overweegt RWS nu een ontstening over elf kilometer van de rivier. ‘En dat terwijl onderzoek twee jaar geleden heeft aangetoond dat het niet kan. Wij overwegen bezwaar en beroep. Maar de tientallen beroeps en bezwaarschriften die wij de afgelopen jaren hebben ingediend leren ons dat dit geen erg effectief middel is.’ (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief