‘IKEA zou met transporteur spelregels moeten afspreken’

833

Multinationals en ander bedrijven die lading laten vervoeren zouden met de transporteur afspraken moeten maken over de spelregels. Daarbij zou moeten worden aangegeven dat het transportbedrijf rekening moet houden met de rij- en rusttijden en met andere specifieke afspraken. Dat zei minister Schultz dinsdag op het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Uit onderzoek van FNV stichting VNB bleek vorige week dat de transporteurs van grote opdrachtgevers als Ikea, Shell en Unilever gebruik maken van Oost-Europese chauffeurs die maanden achter elkaar in hun voertuigen leven. ‘Zij krijgen betaald naar de standaarden van het land van herkomst. Lonen van twee tot zeshonderd euro per maand zijn daarbij eerder regel dan uitzondering.’

Snelwegnomaden

Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) vroeg de minister, na aanleiding van het bericht op TotaalTrans, of zij het met de vakbond eens is dat ook de opdrachtgever een verantwoordelijkheid heeft voor een fatsoenlijke gang van zaken in de keten. ‘Een van de sectoren waarin het vaak misgaat, is de transportsector. Maar de vakbond wijst niet alleen op de verantwoordelijkheid van Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiektransportbedrijven zelf, de werkgevers, maar ook op de rol van ondernemingen die van de diensten van die transportbedrijven gebruikmaken. Dat zijn grote opdrachtgevers die hun spullen netjes willen laten vervoeren. Zij kunnen steeds lagere prijzen bedingen, mogelijk gemaakt door fikse beloningsverschillen in Europa en een, in elk geval volgens de vakbond, achterblijvende handhaving. Dat heeft nog meer uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing tot gevolg. Vrachtwagenchauffeurs verworden zo tot snelwegnomaden die weken of zelfs maanden werken en wonen in een vrachtwagen, en tot snelwegzombies, die door oververmoeidheid bovendien een gevaar zijn voor zichzelf en andere weggebruikers.’

Rol opdrachtgever

Schultz meldt dat in het kader van het Actieplan bestrijden van schijnconstructies van minister Asscher, ook wordt gekeken naar de rol van de opdrachtgever. ‘Welke rol moet de opdrachtgever spelen bij het tegengaan van uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing? Ik denk wel dat we ervoor moeten waken om die verantwoordelijkheid zo ver te leggen dat de opdrachtgever ook verantwoordelijk wordt voor allerlei onder-, onder-, onderaannemers. Als een transportbedrijf de verantwoordelijkheid voor het uitbetalen of voor dat soort zaken vervolgens weer elders belegt, wordt het immers heel lastig voor zo’n grote opdrachtgever om dat te controleren. In directe zin kan ik mij bij naar de rol van de opdrachtgever van alles voorstellen, maar je moet ook ergens een grens leggen. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit de discussie over de A2.’

Serieus nemen

Volgens Schultz neemt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de signalen over de rij- en rusttijdenproblematiek heel serieus. ‘De aanpak van die problematiek is ook een prioriteit van de ILT. We continueren ook het komende jaar de extra inzet. U moet zich voorstellen dat we 14.000 objectinspecties doen per jaar, waarbij de rij- en rusttijden worden gecontroleerd. Er zijn 750 administratiecontroles bij de bedrijven zelf, waarbij wij de rij- en rusttijden controleren.’ (Bron: Tweede Kamer)

Lees ook:
FNV vraagt om handhaven rij- en rusttijden bij multinationals

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief