Schultz: ‘Geen nachtsluitingen van kleinere vaarwegen’

527

Onderhandelingen tussen Rijkswaterstaat,  het Centraal Overleg Vaarwegen (Schuttevaer, EVO en Waterbouwers) en een aantal provincies hebben er toe geleid dat minister Schultz besloten heeft om geen nachtsluitingen van kleinere vaarwegen te overwegen.

Aanvankelijk presenteerde minister Schultz een half jaar geleden plannen om vanwege bezuinigingen te komen tot de nachtsluiting van sluiscomplexen. Het COV en Schuttevaer zijn blij dat het zover niet is gekomen. Het COV heeft hierover tweemaal met de minister gesproken.

Verworpen
Ook andere beperkingen voor de scheepvaart heeft het COV in de onderhandelingen kunnen voorkomen. Zo werd er aanvankelijk gerekend met een beperking van het bedienend Minister Schultz zegt niets verkeerds te hebben gedaanpersoneel, zodat er ook overdag vertragingen zouden kunnen ontstaan. Ook hier konden wij niet mee instemmen. Ook inperking van de bediening van grotere complexen, zoals Volkerak en Oranjesluizen is kort in beeld geweest, maar door ons verworpen.

Pendelbediening
Het COV is wel bereid om een experiment te doen met pendelbediening tussen sluiscomplexen ’s nachts (22.00 uur tot 06.00 uur). Vanaf volgend jaar zal op de Maasroute (Weurt-Sambeek en Grave-Lith), sprake zijn van sluiswachters die als pendeldienst tussen de sluizen met de schepen mee reizen. Ook op de Twenthekanalen (Delden-Hengelo), mogelijk de Spooldersluis en de vaarweg naar Meppel, komen dergelijke pendeldiensten, maar ook overdag. In ruil hiervoor komt er voor Delden dan wel een 24 uurs bediening. Schippers moeten zich dan wel voormelden, zodat Rijkswaterstaat de personele bezetting kan afstemmen op de vraag. Het scheepsaanbod voor de nacht is regelmatig zo laag dat het niet nodig is de gehele nacht alle sluiscomplexen volledig te hebben bemand. Het COV heeft wel een voorbehoud gemaakt voor het geval de wachttijden (’s nachts) te zeer oplopen. De Minister en RWS hebben toegezegd dan opnieuw met de sector om tafel te gaan om tot bijstellen te komen.

24-uurs bediening
De provincies hebben aangedrongen op een volledige 24-uurs bediening van de belangrijkste vaarverbindingen. Deze wordt door het COV gedeeld, mits deze niet zal leiden tot beperkingen elders. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Aan de hand van een tussenstand kan het volgende worden geconcludeerd:
-nergens worden bedieningstijden voor de beroepsvaart ingekrompen,
-het gewijzigd bedieningsregime zal overdag in principe niet tot vertragingen gaan leiden. Voor de Twenthekanalen is in principe tot een pendeldienst tussen Delden en Hengelo besloten die overdag wel tot vertragingen zou kunnen leiden, maar juist ook een uitbreiding van de huidige bedientijden naar 24 uur toestaat,
-op sommige trajecten worden pendeldiensten ingeschakeld tussen sluizen,
-de vertragingen door pendeldiensten mogen niet te hoog oplopen,
-RWS zal opnieuw gaan kijken aar afstandsbediening in plaats van pendeldiensten.
 
Afronden
In de afrondende besprekingen staat de vraag centraal hoe de pendeldiensten ingericht gaan worden en hoe vertragingen zoveel kunnen worden beperkt. Voor de route Grave-Lith, Brabantse kanalen, Spooldersluis en de vaarweg naar Meppel zijn we nog niet tot overeenstemming gekomen. Het COV blijft voorts van mening dat bij tijdelijke drukte door stremmingen of b.v. laag water zonder pendeldiensten normaal moet worden bediend. Het COV vraagt hiervoor een speciale pot te reserveren. (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter