Schultz en Mansveld investeren miljarden in infrastructuur

428

DEN HAAG – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt geld beschikbaar voor de versterking van vijf bruggen over de Twentekanalen.  De minister is daarnaast onder voorwaarden bereid eerder 165 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht. 

Dat zijn enkele afspraken die de minister en staatssecretaris hebben gemaakt bij de overleggen met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De minister en staatssecretaris hebben de afspraken met de regio’s vandaag naar de Tweede Schultz en Mansveld investeren miljarden in infrastructuurKamer gestuurd. Tot en met 2028 wordt er 82 miljard euro geïnvesteerd in aanleg en het beheer en onderhoud van wegen, spoorwegen en vaarwegen. Schultz en Mansveld geven met een gemiddelde investering in infrastructuur van bijna 6 miljard euro per jaar een stevige impuls aan de economie.

Wegen en bruggen

Met de wegbeheerders in de regio Twente heeft de minister Schultz afspraken gemaakt over de versterking van vijf bruggen over het Twentekanaal zodat deze geschikt zijn voor het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer. Het gaat om de Ehzerbrug en Lochemsebrug in Lochem en de Dorrebrug, Warmtinkbrug en Markelosebrug in Hof van Twente. Rijk en regio trekken samen geld uit voor de maatregelen. 
Minister Schultz staat in principe positief tegenover een versnelde aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht zodat de stad een volwaardige ring krijgt. De bedoeling is dat het geld voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht vijf jaar eerder beschikbaar komt. Dit betekent dat de weg tussen 2020 en 2022 kan worden gerealiseerd. Het Rijk en Utrecht zijn nog in gesprek over de voorwaarden voor de versnelling van de werkzaamheden.
In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister ook dat ze de subsidie van het Rijk voor de aanleg van de Rijnlandroute heeft vastgesteld. De provincie Zuid-Holland krijgt 550 miljoen euro voor het project dat onder meer bestaat uit de aanleg van een nieuwe provinciale verbinding tussen de A4 en de A44.

Schultz en Mansveld investeren miljarden in infrastructuurVaarwegen

Voor de vaarwegen worden de komende jaren besluiten genomen over de capaciteitsuitbreiding van de sluizen bij IJmuiden, Terneuzen, Eefde en bij de Beatrixsluis. 
De minister heeft tevens besloten dat zij voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde 6,3 miljoen euro uittrekt. Door zandhonger in de Oosterschelde dreigen de zandplaten te verdrinken, wat grote gevolgen zou hebben voor de zeehonden en honderdduizenden trekvogels in het gebied. Het herstel is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor de waterveiligheid.

Rijk, regio, bedrijfsleven

In een aantal regio’s waren dit keer bij de gesprekken over het MIRT ook het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen betrokken. Zij schoven aan om mee te praten over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Deelname van het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen is onderdeel van de nieuwe werkwijze voor het MIRT waarbij wordt ingezet op meer samenwerking ten behoeve van op elkaar afgestemde investeringen voor duurzame economische groei. 
Zo heeft het Rijk met partijen uit Brabant gezamenlijk een gebiedsvisie voor Eindhoven vastgesteld: de Brainportcity. Hierin zijn de stappen beschreven om de kennis en innovatiekracht van de Brainport op Europees topniveau te houden. 
Door ondernemers uit de Mainport Rotterdam en de Greenports in Zuid-Holland zijn ambities en acties geformuleerd om de versketen rond de haven Rotterdam te versterken. Dit is vastgelegd in een manifest. Over het  manifest zijn met een vertegenwoordiger van de ondernemers afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg over het MIRT Zuidelijke Randstad. (Bron: Ministerie I&M)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief