Minister Schultz: ‘Binnenvaart moet beter gaan samenwerken’

543

DEN HAAG – ‘Het is noodzakelijk voor de binnenvaartsector om beter samen te werken’, vindt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu). ‘De sector krabbelt op uit een financieel zeer zware periode. Betere samenwerking versterkt de gehele positie van de binnenvaart. De sector is onmisbaar voor zowel Nederland als het buitenland. Ik roep ondernemers in de binnenvaart dan ook op om commerciële samenwerkingsverbanden te zoeken en te zorgen voor meer stabiliteit voor de hele sector.’

Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’De minister zegt dit naar aanleiding van de conclusies van het rapport: ‘Versterking van de marktstructuur in de binnenvaart’ van onderzoekbureau STC-Nestra en Maverick Advocaten dat zij op maandag 23 maart naar de Tweede Kamer stuurde. Het rapport geeft een beschrijving van de huidige situatie van de sector, een analyse van de mogelijkheden tot samenwerking met binnenvaartondernemingen en een inventarisatie van mededelingsrechtelijke kaders die van belang zijn bij de vorming van commerciële samenwerkingsverbanden.

Versnippering

De versnippering van de markt en de bijbehorende problemen met het afstemmen van vraag en aanbod dienen hoofdzakelijk door de marktspelers te worden aangepakt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bracht een rapport naar buiten waaruit blijkt dat de sector vorig jaar met drie procent is gegroeid. Toch blijft de opvallende conclusie van onderzoekbureau STC-Nestra en Maverick Advocaten dat, ondanks de zware financiële periode, er weinig lijkt te bewegen in de markt. Er zijn veel barrières om tot samenwerking te komen. Dat er tot nu toe te weinig is gebeurd, baart de minister zorgen en daarom roept zij de sector op om de adviezen die uit het rapport komen over te nemen.

Commerciële samenwerkingsverbanden

De uitkomsten van het rapport helpen ook als ondersteuning bij de gesprekken die op dit moment plaatsvinden tussen partijen over initiatieven om binnenvaartondernemers te stimuleren tot de vorming van commerciële samenwerkingsverbanden, binnen bestaande mededingingsrechtelijke kaders. Betrokken partijen zijn BLN-KSV, CBRB, de banken ING, ABN-AMRO, Rabobank, verladersorganisatie EVO en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Een verbeterde samenwerking in de sector moet leiden tot een versterking van de positie van de binnenvaart in de gehele logistieke keten en daarmee tot een betere onderhandelingspositie leiden. Er zijn veel voordelen om structureel samen te werken met collega schippers en bevrachters. Ook de mededingingswet biedt de ruimte voor samenwerking, waarbij het essentieel is dat samenwerkingsverbanden zich vooral richten op het aanbieden van betere of meer efficiënte diensten voor de afnemers (verladers).

Rapport 2013

In oktober 2013 stuurde Minister Schultz al het rapport  ‘Markttransparantie en de rol van tussenpersonen in andere sectoren ter inspiratie voor de binnenvaart’ naar de Tweede Kamer. In dit rapport gaf zij al aan dat binnenvaartschippers de crisis moesten aangrijpen voor een cultuuromslag.

Lees ook:
Meer samenwerken levert schipper tot 20 procent voordeel op

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief