Schop in de grond voor project Ruimte voor de Lek

439

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft samen met gedeputeerde Ralph de Vries van de provincie Utrecht de schop in de grond gezet voor het project Ruimte voor de Lek. De Lek krijgt meer ruimte waardoor de waterstand bij hoogwater acht centimeter lager wordt. Dit project is één van de ruim dertig projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat.

‘De meeste Nederlanders zijn zich helemaal niet zo bewust van het water’, zegt minister Schultz. ‘Niet iedereen realiseert zich dat we 18.000 kilometer dijken nodig hebben om ons land Schop in de grond voor project Ruimte voor de Lekte beschermen, een afstand van Amsterdam tot Sydney. Dankzij Ruimte voor de Lek is dit deel van de Randstad beter beschermd tegen overstromingen.’

Emmertjes zand
De minister vulde samen met kinderen van de Egbertusschool uit Vianen symbolisch emmertjes met zand, en verplaatste die vanuit de uiterwaard naar hoger gelegen gebied. Ook onthulden de minister en de gedeputeerde een bord bij de veerstoep met beelden die de kinderen hebben bij bescherming tegen overstromingen.

Ruimte voor de Lek zorgt ervoor dat de Lek bij hoogwater meer water kan afvoeren naar zee. Dit gebeurt door onder andere een zomerkade te verleggen, nevengeulen te graven en de toegangsdam bij de stuw van Hagestein te verlagen.

Ruimte voor de Rivier
De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe.

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. (Bron: Ministerie I&M)

Volg TotaalTrans op Twitter