Schonere Rotterdamse lucht door schonere scheepvaart

820

ROTTERDAM – Een onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond toont aan dat de lucht in het westelijk deel van het Rotterdams havengebied zo’n 20% minder SO2 (zwaveldioxide) bevat dan in 2014. Deze verbetering wordt veroorzaakt door de schonere brandstof die de scheepvaart dit jaar moet gebruiken op de Noordzee en bij het binnenvaren van de haven.

Schonere Rotterdamse lucht door schonere scheepvaartPer 1 januari 2015 is de SECA (Sulphur Emission Control Area) in het Noordzeegebied aangescherpt. Het maximale zwavelgehalte in de brandstof van zeeschepen dat gebruikt mag worden in de SECA, is verlaagd van 1 % naar 0,1 %.

Onderzoek

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond onderzocht of de aangescherpte SECA-eis heeft geleid tot een verlaging van de  SO2-concentraties in het Rijnmondgebied in de eerste helft van 2015. De DCMR meet al vele jaren SO2-concentraties in het Rijnmondgebied. Daaruit blijkt al dat de zwaveluitstoot door zeeschepen sinds 2007 stapsgewijs is verlaagd.

De DCMR heeft die gegevens vergeleken met de  SO2-concentraties op momenten in 2015 waarbij de wind uit de richting van scheepvaart kwam. Dit is gedaan om de invloed van andere bronnen, zoals raffinaderijen en elektriciteitscentrales, zoveel mogelijk uit te sluiten. Completere resultaten verwacht de milieudienst volgend jaar als het hele jaar is doorgemeten.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief