Gouden Walstroomsleutel voor schipper Den Dikken (Excelsior)

900

Zeeland Seaports heeft de 1000ste walstroomaansluiting gerealiseerd voor Utiliq, de aanbieder van het betaalsysteem voor walstroomgebruik. Schipper Den Dikken van het ms Excelsior ontving vanwege deze mijlpaal de Gouden Walstroomsleutel.

Zeeland Seaports heeft inmiddels ongeveer tachtig walstroomkasten in de haven van Terneuzen. De kasten zijn met name geplaatst op locaties dicht bij de woonkernen van Schipper Den Dikken ms Excelsior ontvangt Gouden WalstroomsleutelSchipper Den Dikken ms Excelsior ontvangt Gouden WalstroomsleutelTerneuzen, Sluiskil en Sas van Gent. Het gaat hierbij om de Beurtvaartkade, de gehele oostelijke zijde van zijkanaal A en het Noorddok in Terneuzen, de Groene Wal in Sluiskil en Zijkanaal H in Sas van Gent.

Positief effect
Door het gebruik van walstroom vermindert lokaal de uitstoot van NOx en fijn stof en wordt geluidsoverlast beperkt. Uit het, mede door de Werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone gefinancierde onderzoek naar de effecten van walstroom is gebleken dat de walstroomkasten in en vlakbij woonkernen een positief effect hebben op het woonklimaat.

1.000ste aansluiting
De kasten zijn aangesloten op het activatie- en betaalsysteem van Utiliq. Schippers kunnen zich aanmelden voor dit systeem via de website www.walstroom.nl. Via de Walstroom app, walstroom.nl of via 0900-1492 kunnen schippers met ‘een druk op de knop’ de Walstroomvoorzieningen van Utiliq in heel Nederland bedienen.

Volgens Daan Bos van Utiliq heeft zijn walstroomsysteem in de afgelopen zes jaar 6.000 ton CO2 bespaard, het equivalent van de uitstoot van het jaarverbruik van 2.500 auto’s. ‘Om nog maar niet te spreken van de hoeveelheid gereduceerd fijnstof en de voorkomen geluidshinder.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter