Scheepvaart dinsdag gestremd voor testen balgstuw Ramspol

707

KAMPEN Rijkswaterstaat sluit op dinsdag 6 september van 07.00 tot 18.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. Dit gebeurt om de kering te kunnen testen en inspecteren. Hiervoor zijn de vaargeul in het Ramsdiep en de Ramsgeul gesloten. Het scheepvaartverkeer is hierdoor gestremd.

ramspolHet Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) wordt dinsdag 6 september van 00.00 tot 23.59 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (Berichten aan de Scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.

Balgdoekinspectie
De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit, daarmee een korte onderbreking in de doorstroming veroorzaakt en de veiligheid van het achterland waarborgt. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering automatisch en beschermt zo het achterland. Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting op de eerste dinsdag van september voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek en wordt de rek van het doek van de drie balgen gemeten. De proefsluiting is nodig om te controleren of de stormvloedkering gereed is om in de komende seizoenen het achterland te beschermen.

Voor meer informatie: het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat is 0800-8002.