Schadevergoeding voor gedupeerden afsluiting Hollandse Brug

623

Vervoerders die schade hebben geleden als gevolg van de langdurige afsluiting van de Hollandse Brug in 2007-2008, hebben alsnog recht op een schadevergoeding. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) had de zaak namens haar leden tegen het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangespannen nadat het ministerie vrijwel alle verzoeken voor compensatie afwees. TLN is bijzonder blij dat na bijna 6 jaren procederen, de RvS eindelijk duidelijk heeft gegeven en vervoerders toch recht hebben op financiële compensatie.

De Hollandse Brug verbindt de A1 bij Muiden met de A6 richting Almere. Deze brug was van 27 april 2007 tot 7 juli 2008 gesloten voor vrachtverkeer. Menig transportondernemer heeft hierdoor flinke omrijdschade Schadevergoeding voor gedupeerden afsluiting Hollandse Bruggeleden. Het ministerie heeft vrijwel alle verzoeken om schadevergoeding (nadeelcompensatie) afgewezen. Zij beriep zich hierbij op de wet die stelt dat alle geleden schade, kleiner dan 15% van de jaaromzet van een ondernemer, niet wordt vergoed. Deze schade geldt als ondernemersrisico. Deze benadering staat bekend als de ‘drempelmethode’.

Oordeel RvS
TLN heeft daarop namens haar leden een proces gestart tegen het ministerie om geleden schade alsnog gecompenseerd te krijgen. En met succes. De RvS heeft nu geoordeeld dat de duur van de afsluiting niet meer binnen het ondernemersrisico valt. Daarvoor is die periode simpelweg té lang. Wel stelt de RvS dat dit niet betekent dat alle geleden schade nu voor vergoeding in aanmerking komt. Van een transportondernemer mag namelijk worden verwacht dat deze rekening houdt met wegafsluitingen. Een bepaalde aftrek in verband met ondernemersrisico is dan redelijk. Deze benadering staat bekend als de ‘kortingsmethode’ en is vele malen gunstiger voor ondernemers. De RvS verplicht de minister nu om een percentage voor het eigen ondernemersrisico vast te stellen welke in verhouding staat tot de duur van de afsluiting in vergelijk met waar een ondernemer van tijd tot tijd rekening mee moet houden.

Oproep TLN aan leden
TLN roept haar leden op zich per email te melden via juridisch@tln.nl als zij schade hebben geleden als gevolg van de afsluiting van de Hollandse Brug. Daarbij moeten zij aangeven of zij wel of niet ooit een verzoek tot schadevergoeding hebben ingediend en of dit is toe- of afgewezen. Na inventarisatie van de meldingen bekijkt TLN of verdere actie in individuele gevallen nog mogelijk is.

Naar de uitspraak