‘Samenwerking tussen verlader en logistiek dienstverlener loont’

832

Verladers en logistiek dienstverleners moeten samen intensiever optrekken om de logistiek te vernieuwen en onderscheidend te kunnen zijn. ABN AMRO concludeert in het rapport ‘Logistieke waarde creëer je samen’ dat dit een voorwaarde is voor betere prestaties en een grotere winst voor logistieke bedrijven. ‘Om dit te realiseren, moeten beide partijen serieus investeren in het uitbouwen van een eenvoudige klantrelatie naar een volwaardig partnership’, schrijft de bank.

ABN AMRODe logistieke sector realiseert volgens ABN AMRO al jarenlang lage marges. ‘Hierdoor staan noodzakelijke investeringen onder druk. De inzet van tenders heeft met name geleid tot kostenreducties, en zijn te veel gericht geweest op de korte termijn. Het moment is aangebroken om het vizier samen te richten op onderscheidend vermogen; door de logistieke activiteiten te koppelen aan de lange termijn strategie.’

Uitbouwen van klantrelaties
Volgens ABN AMRO bieden partnerships zowel logistiek dienstverleners als verladers veel potentie in de logistieke keten. ‘De focus dient hierbij te liggen op het uitbouwen van relaties en een open communicatie over strategie, gebaseerd op wederzijdse expertise en kennis van elkaars wereld. Op die manier investeren in de lange termijn draagt bij aan de continuïteit van zowel verlader als logistiek dienstverlener. Het mes snijdt dan immers aan twee kanten: verladers krijgen de beste logistieke oplossingen en logistiek dienstverleners beschikken over de ruimte en capaciteit om te investeren in vernieuwende logistieke concepten.’

Investeren loont
‘Bedrijven die vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een efficiënte logistieke keten nastreven door serieus te investeren in de klantrelatie kunnen nieuwe kansen creëren’ benadrukt Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek van ABN AMRO.  ‘Hierbij gaat het niet alleen om (sub)optimalisatie van bestaande ketens, maar moeten zij vooral inzetten op waardecreatie. Logistiek dienstverleners en verladers moeten zich nadrukkelijker uitspreken voor een langdurig partnership gericht op het realiseren van innovaties in de keten. Twee op de drie verladers en logistiek dienstverleners erkennen dat partnerships leiden tot een versnelling in innovatie. Toch komt dit nog onvoldoende van de grond. Partijen kennen elkaars processen onvoldoende en delen strategische doelstellingen niet of in beperkte mate. Dat is een gemiste kans. Investeren in de klantrelatie loont en zorgt voor een positief effect op de gehele Nederlandse logistieke sector.’

Het door Panteia uitgevoerde onderzoek naar ontwikkelingen in de logistieke sector werd samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en expediteursorganisatie FENEX verricht.