‘Saamhorigheid hoofdbestuur Schuttevaer was verdwenen’

415

Het afscheid van de voorzitter en vice-voorzitter van BLN-Koninklijke Schuttevaer waren onvermijdelijk. ‘De mensen van de werkvloer kregen nog nauwelijks de mogelijkheid om een dialoog aan te gaan’, meldt secretaris Henry Mooren van de afdeling Gelderland.

‘In de eerste drie maanden van 2014 zijn er bij BLN-Koninklijke Schuttevaer extra vergadergelegenheden van het Hoofdbestuur geweest, maar een vorm van saamhorigheid was er niet meer. Het afscheid is niet mooi, maar andere wegen waren er niet meer. De tien overgebleven Hoofdbestuursleden werken met steun van de Annemarie Jorritsma: ‘Appeltje te schillen met minister’leden aan een krachtige voortzetting. Want na het vertrek van de voorzitter van Binnenvaart Logistiek Nederland, de voorzitter van BLN-Koninklijke Schuttevaer en de vicevoorzitter van beide organisaties is er een nieuwe situatie ontstaan, waarbij het mogelijk wordt weer verder te bouwen aan een grotere samenwerking tussen beide organisaties.’

Terugtrekken
Voorzitter Piet IJssels besloot zich eind februari terug te trekken als voorzitter van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). IJssels vond dat zijn gewenste manier van besturen te veel afwijkte van de werkwijze van het BLN bestuur.

Voorzitter Annemarie Jorritsma en vice-voorzitter Ype Dijkstra meldden begin maart zich terug te trekken uit het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer. Jorritsma en Dijkstra besloten uit het hoofdbestuur te treden nadat zaterdag 1 maart op uitnodiging van de voorzitter van de Afdeling Werkendam (Chris Cornet) 28 afdelingsbestuurders van Schuttevaer bijeen kwamen om te spreken over BLN. ‘Het hoofdbestuur was daarbij niet welkom en niet alle afdelingsvoorzitters konden aanwezig zijn. Vreemd genoeg werden enkele andere HB-leden wel persoonlijk uitgenodigd. Toch is deze bijeenkomst, zonder formele status binnen de vereniging, voor ons een van de redenen geweest om ons op onze positie te beraden.’

Inmiddels is Erik Schultz aangesteld als waarnemend voorzitter. (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Volg TotaalTrans op Twitter