RWS: ‘Zeer lage concentraties asbest bij Meppelerdiepsluis’

433

Bij asbestverdachte materiaal dat eind vorig jaar is aangetroffen in de oeverbestorting tijdens de werkzaamheden gaat het om zeer lage concentraties asbest. Volgens Rijkswaterstaat is er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

RWS: ‘Zeer lage concentraties asbest bij Meppelerdiepsluis’Rijkswaterstaat houdt er wel rekening mee dat er plaatselijk hogere concentraties aanwezig kunnen zijn. Bij de verwijdering van het puin wordt daarom een werkwijze toegepast die uitgaat van asbest met hogere concentraties. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding en toezicht. Daarmee wordt elk risico voor de volksgezondheid uitgesloten.
Het materiaal wordt verwijderd en afgevoerd in het tempo waarin de vervangende oeverbescherming kan worden aangelegd. (Bron: RWS)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter