RWS waarschuwt schippers en weggebruikers voor storm

623

Vanwege de door het KNMI verwachte storm die vanaf dinsdagmiddag 21 oktober over Nederland trekt, is Rijkswaterstaat extra alert. De verwachte storm zal voor verhoogde waterstanden langs de kust zorgen. Ook kunnen weggebruikers en schippers hinder ondervinden van de storm.

Weggebruikers dienen met name tijdens de dinsdagavondspits rekening te houden met gevaarlijke rij-omstandigheden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de actuele situatie op de weg en de weersverwachting goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Vanuit de verkeerscentrales zal Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten houden.

RWS waarschuwt schippers en weggebruikers voor stormScheepvaart

De storm en het hoge water kunnen ook gevolgen hebben voor het scheepvaartverkeer. Mogelijk kunnen sluizen en bruggen tijdens de storm niet bediend worden. Rijkswaterstaat informeert schippers over de laatste stand van zaken via de gebruikelijke kanalen, zoals de uurberichten die door de verkeersposten worden uitgegeven.

Waterstanden

Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland houdt Rijkswaterstaat de waterstanden langs de kust en op de grote meren en rivieren continu en nauwlettend in de gaten. Langs de kust en op de meren worden op dinsdag 21 en woensdag 22 oktober hoge waterstanden verwacht. Rijkswaterstaat informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten belanghebbenden, zoals waterschappen en veiligheidsregio’s over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen de betrokken instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

Bij de huidige waterstandsverwachtingen zullen er buitendijkse gebieden onder water lopen. Belanghebbenden zoals campinghouders, veehouders en eigenaren van strandpaviljoens worden opgeroepen zich voor te bereiden en eventuele maatregelen te treffen. (Bron: (Bron: Rijkswaterstaat/Harry van Reeken)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief