RWS verplaatst vuilcontainers naar Twentekanaal en Schijndel

1257

Rijkswaterstaat gaat twee huisvuilcontainers langs het Amsterdam-Rijnkanaal verplaatsen naar sluis Eefde in het Twentekanaal en sluis Schijndel in de Zuid-Willemsvaart. Zo wordt volgens Rijkswaterstaat een betere spreiding van het afvalnetwerk gerealiseerd.

RWS verplaatst vuilcontainers naar Twentekanaal en SchijndelUit tussentijdse evaluatie van Rijkswaterstaat en reacties van schippers blijkt dat op sommige plaatsen langs de vaarwegen de alternatieven om huisvuil in te leveren gering zijn. Daarom streeft RWS ernaar nog vóór het nieuwe jaar de twee containers te verplaatsen.

Minder plekken
Op 1 november is met de invoering van het abonnementsysteem voor ‘overig scheepsbedrijfsafval’ het inzamelnetwerk langs de vaarwegen aangepast. Schippers kunnen langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten. Hiermee dragen zij de kosten voor afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA) zelf. Om het abonnementgeld zo laag mogelijk te houden is het aantal afgifteplekken in Nederland verminderd.

Vrijwillig
Het afvalabonnement om de gesloten containers te kunnen gebruiken is vrijwillig. De scheepvaart kan overigens ook gebruik maken van alternatieve mogelijkheden zoals faciliteiten van havens en gemeentes. Ook staat het de schipper vrij om zelf afspraken te maken met een inzamelaar. Rijkswaterstaat blijft de medewerking van schippers vragen om zwerfvuil en illegale afvaldumping te voorkomen. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu. (Bron: Rijkswaterstaat)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter