RWS verhoogt Maaspeil tussen Sambeek en Grave

490

Rijkswaterstaat verhoogt het Maaspeil bij stuw Grave met de laatste 15 centimeter in het kader van de Maaswerken. Deze Maaspeilverhoging, ook wel peilopzet genoemd, is noodzakelijk om om voldoende diepgang te houden voor de binnenvaartschepen. En om verdroging te voorkomen als gevolg van de verdieping van de Maas.

RWS verhoogt Maaspeil tussen Sambeek en GraveNa peilopzet is in normale en droge perioden de waterstand in het stuwpand Grave (de Maas tussen stuw Sambeek en stuw Grave) en in het Maas-Waalkanaal hoger dan vóór 15 juli het geval was. Bij hogere waterafvoeren (vanaf 900 m3/s) is er geen sprake meer van peilopzet. Dan is het effect van de verdieping van de Maas goed merkbaar en is de waterstand juist lager dan voorheen. Daarmee zijn de woonkernen langs de Maas beter beschermd tegen hoogwater.

Verdieping
Rijkswaterstaat werkt in het programma Maaswerken onder meer aan de verbetering van de hoogwaterbescherming langs de Maas. Een van de maatregelen is het verdiepen van het zomerbed van de Maas. De verdieping in het stuwpand Grave (de Maas tussen stuw Sambeek en stuw Grave) is eind maart 2013 afgerond. Daardoor is er bij een hoge waterafvoer een lagere waterstand dan voor de verdieping het geval was.

Totaal 30 centimeter
Door de verdieping van de Maas dalen niet alleen de Maaswaterstanden bij hoogwatersituaties. Ook bij normale en lagere afvoeren is de waterstand lager. Het grondwater in de omgeving zakt dan mee. Een peilopzet van 30 cm is nodig om verdroging van de natuur- en landbouwgebieden tegen te gaan en om de Maas ter hoogte van de sluizen bevaarbaar te houden voor de beroepsvaart. Eerder is al in twee fasen 15 cm peilopzet doorgevoerd. Op 15 juli wordt de laatste 15 cm peilopzet gerealiseerd.