RWS telt gevaarlijke stoffen over de weg

719

Rijkswaterstaat gaat de komende 5 jaar op ongeveer 55 locaties langs rijkswegen en enkele provinciale en gemeentelijke wegen het wegtransport met gevaarlijke stoffen tellen. De tellingen vinden plaats in het kader van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Per locatie worden er tijdelijk camera’s geplaatst en gedurende 1 of 2 weken worden continue camerabeelden opgenomen.

stoffenOm het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ordening en externe veiligheid beter op elkaar af te stemmen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het zogenoemde Basisnet ontwikkeld. Sinds 2006 wordt er al gemeten op alle rijkswegen in Nederland. Op basis van de meetresultaten is het zogenaamde Basisnet vastgesteld, waarbij er nu structureel wordt gemeten. Per wegtraject zijn risicoplafonds vastgesteld. Om lokale overschrijdingen of toekomstige overschrijdingen van het afgesproken risicoplafond op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen vast te stellen, is het nodig om inzicht te krijgen hoeveel, wat en waar wordt vervoerd. De tellingen van het aantal wegtransporten met gevaarlijke stoffen vormen hierbij een onmisbaar en essentieel onderdeel.
De tellingen met de camera’s vinden plaats in de maanden maart, april mei en september, oktober november. In de rechterberm worden 1 tot 2 weken videocamera’s op masten geïnstalleerd.

Privacy
Het tellen van gevaarlijke stoffen betreft uitsluitend de registratie van de oranje gevarenborden van de tankwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het gaat hierbij voornamelijk om brandbare vloeistoffen en gassen zoals benzine, diesel en LPG. Er worden geen kentekens, bedrijfsgegevens of andere privacygevoelige gegevens geregistreerd. De camerabeelden worden vernietigd zodra de resultaten uit de tellingen bekend zijn.