RWS past falende noodstop aantal Zeeuwse sluizen aan

531

Rijkswaterstaat past de komende maanden de noodstopvoorziening van een aantal Zeeuwse sluizen aan. Bij de sluizen werden in april problemen geconstateerd zodat werd overgegaan van bediening op afstand naar bediening op de sluizen.

De noodstopvoorziening in de technische ruimten op de sluizen, een veiligheidsvoorziening voor (onderhouds-)medewerkers, voldeed niet aan de nieuwste veiligheidsvoorschriften. Bij de inspectie is geconstateerd dat de noodstopvoorziening een storing kan veroorzaken met als gevolg dat de bediening van de sluizen gedurende langere tijd niet beschikbaar zou zijn.

Falen te laat opmerken

Bij een inspectie van Zandkreeksluis en Grevelingensluis bleek dat de sluismeester de werking van de noodstopvoorziening onvoldoende kon verifiëren. ‘Wanneer zich een gevaarlijke situatie zou voordoen, kan het daardoor gebeuren dat het falen van de noodstopvoorziening te laat door RWS past falende noodstop van een aantal Zeeuwse sluizen aande bedienaar zou worden bemerkt’, schrijft minister Schultz op antwoord van Kamervragen. ‘Deze oncontroleerbare situatie voldoet niet aan het principe dat bij falen van een component, dit niet mag leiden tot een onveilige situatie. Overigens kan de bedienaar via camera beelden wel de werking van de noodstop verifiëren maar hij werd dus niet actief gealarmeerd mocht deze falen.

Dezelfde problemen gelden ook voor de Roompot- en Bergsediepsluis. De reden hiervoor is dat hier dezelfde technische oplossing is gerealiseerd als bij de Zandkreek- en Grevelingensluis.

Aanpassingen

Om deze risico’s te beheersen worden gedurende de komende maanden aanpassingen doorgevoerd. Om de beschikbaarheid van de sluizen te continueren is tijdelijk overgegaan op bediening vanaf de sluiscomplexen. De bedieningstijden van de sluizen blijven daarbij ongewijzigd.

De minister meldt verder dat het afgelopen jaar sprake was van enkele storingen in de informatievoorziening tussen de centrale en enkele sluiscomplexen. Zo viel in september 2013 de verbinding tussen de Nautische Centrale en Roompot- en Grevelingensluis en de Zandkreeksluis uit en kwamen er geen storingsmeldingen. De storingen leidden volgens de minister niet tot gevaarlijke situaties.’

Veilig op afstand

Schultz vindt overigens dat sluizen nog steeds veilig op afstand bediend kunnen worden. ‘’De bediening van sluiscomplexen vanuit het lokale bediengebouw op een sluiscomplex wordt veelal op een vergelijkbare manier uitgevoerd als bij bediening op afstand. Camerabeelden en aanvullende informatiesystemen (bijv. radar en het informatie- en volgsysteem scheepvaart) ondersteunen het bedienen. Direct zicht wordt beperkt gebruikt.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief