RWS past binnenvaartregels Prinses Margrietkanaal aan

546

UTRECHT – Rijkswaterstaat gaat de verkeersmaatregelen op het Prinses Margrietkanaal in Friesland gedeeltelijk aanpassen. Naar aanleiding van een groot aantal aanvaringen nam Rijkswaterstaat in juli 2014 aanvullende verkeersmaatregelen op de vaarweg om een vlotte en veilige vaart te garanderen. Met name voor de doorvaart bij vier bruggen in het kanaal was dit nodig. Op basis van een evaluatie van de maatregelen en naar aanleiding van overleg met belangenvereniging Schuttevaer en overige betrokkenen kiest Rijkswaterstaat voor een bijstelling.

margrietkanaalOmdat de vaarweg nog niet volledig is ingericht voor schepen van CEMT-klasse Va, het scheepvaartverkeer toeneemt en de beroepsvaart en de recreatievaart samenkomen op de vaarweg, zijn in juli 2014 maatregelen getroffen om de doorvaart en veiligheid op de vaarweg te garanderen.
De maatregelen werden mede ingegeven door een groot aantal schadevaringen aan onder meer de bruggen over het Prinses Margrietkanaal. Sinds de maatregelen zijn getroffen, is het aantal aanvaringen afgenomen. Op grond van een proefvaart met belangenvereniging Schuttevaer bleek dat de getroffen snelheidsbeperking voor schippers in sommige gevallen tot extra stuurhandelingen leidt. Een lichte aanpassing van de snelheid leidt tot minder stuurhandelingen en heeft geen negatieve effecten voor een veilige doorvaart.

Bij bruggen

De aangepaste verkeersmaatregelen gelden voor de bruggen Kootstertille, Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg. Deze bruggen beschikken over een doorvaartopening van een breed vast deel en een smal beweegbaar deel. Hierdoor kunnen grote schepen elkaar voorbijlopen en ontmoeten hetgeen de kans op aanvaringen vergroot. In het verkeersbesluit van juli 2014 waren de maatregelen ook van toepassing op de brug bij Burgum. Door de aanleg van de Centrale As en de omlegging van het Prinses Margrietkanaal wordt deze brug nu niet opgenomen in het nieuwe verkeersbesluit. De werkzaamheden vereisen specifieke maatregelen rond de brug. De getroffen maatregelen zijn niet van toepassing op de recreatievaart.

Ontmoeten en voorbijlopen

Sinds juli mocht geen enkel schip bij de bruggen voorbijlopen en ontmoeten. Het is nu voor schepen en samenstellen smaller dan 9.60 meter toegestaan voorbij te lopen en te ontmoeten, indien zij gebruik kunnen maken van het beweegbare deel van de brug. Kleinere schepen krijgen daarmee de gelegenheid om door te varen. Dat vermindert oponthoud op de vaarweg en komt de doorstroming ten goede. Schepen groter dan 9,60 meter zijn net als de afgelopen maanden verplicht gebruik te maken van het vaste deel van de brug. Deze schepen hebben voldoende ruimte nodig om bruggen veilig te passeren. Het vaste deel van de brug is breder dan het beweegbare deel en biedt daarom meer ruimte voor een veilige doorvaart. Wel is in het nieuwe besluit ter verduidelijking een nuancering toegevoegd. Schepen die vanwege een hoogteoverschrijding geen gebruik kunnen maken van het vaste deel van de brug, mogen wel gebruik mogen maken van het beweegbare deel.

Snelheidsbeperkingen

De in juli ingevoerde maximumsnelheid van 6 km/uur bleek in de praktijk lastig uitvoerbaar voor schippers. Om toch de kans op schadevaringen tot een minimum te beperken, hebben Rijkswaterstaat en Schuttevaer met behulp van een proefvaart gekeken welke maximumsnelheid noodzakelijk en haalbaar is. Een maximumsnelheid van 8 km/uur bij het passeren van het vaste deel van de brug blijkt een haalbare snelheid. Door de schipper te dwingen zijn snelheid aan te passen, wordt hij bewust gemaakt van een naderende afwijkende situatie. Als een schip of samenstel breder is dan 9.60 meter en een brugopening nodig is om doorvaart mogelijk te maken, blijft een maximale snelheid van 6 km/uur gehandhaafd. Deze snelheid is uitvoerbaar, omdat bij het passeren van het beweegbare deel van de brug het schip eerst meestal stilligt. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief