RWS onderzoekt betaalbaar en adequaat inzamelnetwerk huisvuil binnenvaart

946

Rijkswaterstaat gaat op verzoek van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) en BLN-Koninklijke Schuttevaer kijken hoeveel een abonnement voor het inzamelen van huisvuil in de binnenvaart gaat kosten als er een inzamelnetwerk komt met een adequate dekking.

Uit een enquête van BLN en BLN-Koninklijke Schuttevaer onder haar leden is gebleken dat er onder binnenvaartondernemers draagvlak is voor een betaalbaar abonnement mits hier een breed inzamelnetwerk BLN is een feit, maar het was een moeizame wegtegenover staat. Op basis van deze uitkomsten hebben de organisaties een vervolggesprek met Rijkswaterstaat gehad.

Naast het onderzoek naar een adequaat netwerk, is ook afgesproken dat Rijkswaterstaat de innamemogelijkheid van glas en plastic meeneemt. Oud papier wordt in verband met brandgevaar buiten beschouwing gelaten. Verder rekent RWS voor de recreatievaart een variant door die is gebaseerd op een kleinere afgifte.

Verdrag
De binnenvaartorganisatie zetten in alle gesprekken met Rijkswaterstaat in op een verdragsbrede invoering. ‘Concreet betekent dit dat ons uitgangspunt is dat als gebruikers nu een abonnement sluiten en er op een later tijdstip sprake is van verdragsbrede invoering, het niet zo mag zijn dat de binnenvaartondernemers dan in de andere (verdrags)landen ook een abonnement moeten afnemen om hun huisvuil kwijt te kunnen.’

Over drie weken gaan de binnenvaartorganisaties opnieuw met RWS om tafel. (Bron: BLN)

Volg TotaalTrans op Twitter