RWS houdt bijeenkomst duurzame binnenvaart

743

Rijkswaterstaat houdt 29 mei in Utrecht een bijeenkomst over duurzame binnenvaart.

‘Vanuit het themateam Duurzame Mobiliteit is veel aandacht voor duurzaam goederenvervoer, waaronder ook duurzame binnenvaart’, schrijft RWS. ‘In deze themabijeenkomst wordt kennis gedeeld door actieve provincies en gemeenten en wordt u ook bijgepraat over landelijke ontwikkelingen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en vanuit de Green Deal.’

Programma:
* Wat zijn de meest effectieve maatregelen die gemeenten/regio’s zelf kunnen nemen? Resultaten onderzoek EICB (Khalid Tachi)
* Presentatie praktijkervaringen bij Rijkswaterstaat/Rijksrederij, Duurzaam varen, duurzaam inkopen en Oogst resultaten uit RWS houdt bijeenkomst duurzame binnenvaartregelingen SIB (Subsidie Innovatie Binnenvaart), oogst projecten Schoon Schip, Voortvarend Besparen (Evert van de Laar, Rijkswaterstaat)
* Presentatie over de plannen en activiteiten in de provincie Friesland (Roos Geelhoed)
* Stadsregio-samenwerking met provincie Zuid Holland (Ingrid van Leeuwen, stimuleringsregeling duurzame binnenvaart)
* Stand van zaken LNG-dossier (Martin Koopmans, Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de stand van zaken vanuit de Green Deal LNG (Frans Nieman, Agentschap NL)
* Presentatie praktijkervaringen en beleidsplannen gemeente/havenbedrijf Rotterdam (Maurits Prinssen), onder ander over de bonus/malus regeling op de havengelden met de Green Award
* Netwerklunch

De bijeenkomst wordt 29 mei van 9 – 13uur gehouden bij Agentschap NL/Rijkswaterstaat Leefomgeving aan de Croeselaan 15 in Utrecht.

Aanmelden kan tot 28 mei via duurzamemobiliteit@rws.nl.