RWS gaat in twee jaar roeken bij sluis Eefde verplaatsen

817

Rijkswaterstaat gaat na afstemming met de gemeente Lochem de werkzaamheden voor de geleidelijke verplaatsing van de roekenkolonie bij sluis Eefde uitvoeren. De verhuizing van de roekenkolonie bij Eefde is nodig, omdat het bosje waarin de kolonie nu verblijft moet worden gekapt voor de bouw van de tweede sluis.

De verplaatsing gebeurt geleidelijk en wordt stopgezet zodra het broedseizoen begint. Hierdoor kan het in totaal twee jaar duren voordat alle roeken op de nieuwe locatie gaan nestelen. Pas daarna worden de Instellen milieu zone boven sluis Eefdebomen gekapt en kan worden gestart met de bouwwerkzaamheden voor de tweede sluis. ‘Het is dus belangrijk dat we nu beginnen met de verplaatsing, omdat anders de bouw en dus de ingebruikname van de tweede sluis moeten worden uitgesteld’, schrijft Rijkswaterstaat.

Bestemmingsplan
Onlangs stelden de Tweede Kamerleden Kuiken en Jacobi (beiden PvdA) nog vragen over de verplaatsing van de roeken aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken. De twee wilden van de minister weten waarom er een ontheffing op de flora- en faunawet wordt afgegeven. ‘De definitieve beslissing en vaststelling van een gewijzigd bestemmingsplan voor de aanleg van een nieuwe sluiskolk volgens het noordelijke alternatief heeft nog niet hebben plaatsgevonden. En met de midden-west ligging is er een alternatief beschikbaar.’

Niet onomkeerbaar
Rijkswaterstaat is zich bewust van de besluitvorming die nog moet plaatsvinden over het bestemmingsplan. ‘Hierin wordt de bestemming van de gekozen locatie Noord gewijzigd. Daarom worden geen onomkeerbare maatregelen genomen. Dit betekent dat de roeken altijd weer terug kunnen naar de huidige plek. Daarnaast worden nu alleen maatregelen toegepast die zo min mogelijk hinder voor omwonenden veroorzaken.

De roeken worden verplaatst naar de hoge bomen naast de Eefse beek, ten noordoosten van de huidige sluis. Deze nieuwe locatie bevindt zich dicht bij de huidige locatie. Bovendien zijn er weinig verstorende elementen. De nieuwe locatie bestaat uit zowel beuken als eiken. De beuken zijn hoog genoeg om als nestbomen te dienen. Om de roekenkolonie optimaal te verhuizen naar de nieuwe locatie wordt gedurende de komende twee jaar door de aanplant van eiken extra nestgelegenheid aangelegd.

RWS gaat in twee jaar roeken bij sluis Eefde verplaatsenVerplaatsing door deskundigen
Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden uitbesteed aan Avonda Faunabeheer. Dit bureau heeft ruime ervaring heeft met het verplaatsen van roeken op een diervriendelijke manier en conform de wettelijke richtlijnen. De adviseurs van Rijkswaterstaat blijven vanzelfsprekend nauw betrokken, evenals de Vogelwerkgroep Zutphen.

Sociale vogel
De roek behoort tot de familie van de kraaiachtigen. Er zijn in Nederland naar schatting 64.000 broedparen. De roek is een intelligente zangvogel met een zeer sociale levenswijze. Hij leeft namelijk in omvangrijke kolonies in hoge bomen, bij voorkeur in de nabijheid van mensen. Deze kolonies maken de roek uniek onder de kraaiachtigen. De roek onderscheidt zich van de zwarte kraai door een kale, lichtgekleurde snavelbasis en een ‘losser’ verenkleed. (Bron: Rijkswaterstaat/Foto: Michel Geven)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter