RWS gaat extra controleren op dumpen afval door binnenvaart

994

Rijkswaterstaat gaat de komende tijd extra toezicht houden op het illegaal dumpen van afval door de binnenvaart. Minister Schultz meldt in haar antwoord op Kamervragen dat Rijkswaterstaat zo nodig proces-verbaal gaat opmaken.

Schultz begrijpt dat de nieuwe situatie door sommigen in de binnenvaart als onprettig kan worden ervaren. ‘Maar dat kan en mag natuurlijk geen reden zijn voor de sector om afval ergens te dumpen. Afval dumpen buiten de officiële inzamelplaatsen is verboden en strafbaar. Ik vraag dan ook de medewerking van de schippers om Minister Schultz verlengt laad- en losbesluit binnenvaart met 2 jaarzwerfvuil en illegale afvaldumping te voorkomen. In het nieuwe systeem, waarbij een afweging is gemaakt tussen enerzijds de kosten en anderzijds de wens tot een voldoende dekkend netwerk, kan het voorkomen dat schippers langer met hun huisvuil moeten rondvaren dan ze gewend waren. Maar we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu. Rijkswaterstaat zal ook de komende tijd extra toezicht blijven houden op illegaal dumpen van afval en zo nodig proces-verbaal opmaken.’

Kostendekkend
Uitgangspunt in de berekening van het abonnementstarief is dat de afvalinzameling kostendekkend is. Bij het bepalen van het abonnementstarief van € 469 per jaar is uitgegaan van een hoeveelheid afval per schip per jaar. Dat is honderd kilo (niet-oliehoudend) Klein Gevaarlijk Afval en 500 kilo huisvuil. Omdat er geen historische cijfers waren over huisvuil, is Schultz hierbij uitgegaan van een landelijk gemiddelde.

Het abonnementstarief wordt per jaar geëvalueerd en zo nodig naar boven of beneden bijgesteld. (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter