RWS controleert diepgang schepen Prinses Beatrixsluis

600

Rijkswaterstaat (RWS) controleert de komende maanden bij de Prinses Beatrixsluis schepen op diepgang. Tijdens de controle informeert RWS de schipper ook over het feit dat een te diep liggend schip schade aan de bodem en onverwachte stremming van de sluis kan veroorzaken. In het uiterste geval legt RWS een schip stil.

beatrixsluizenEen schip mag de Prinses Beatrixsluis passeren met een diepgang van maximaal 3,50 meter. Meer diepgang kan schade aan de bodem veroorzaken. Het voorkomen hiervan is bij de Prinses Beatrixsluis extra belangrijk, omdat er aan de Lekzijde (buitenzijde) sprake is van losliggende stenen. Bij het in- en uitvaren ontstaan sterke stromingen en wervelingen waardoor stenen mogelijk worden losgewoeld. Teveel diepgang versterkt dit effect. Hierdoor komen met enige regelmaat stenen onder de sluisdeur terecht, met telkens schade aan de sluisdeur en een onverwachte stremming als gevolg.

Informeren
Belangrijkste doel van de actie is vooral het informeren en schippers bewust maken van de, ook voor hen, vervelende gevolgen die het varen met teveel diepgang kan hebben. Zij krijgen bij de controle uitleg en een informatieflyer. De controles zijn een onderdeel van het Handhavingsplan 2013 van RWS. Tijdens de controles wordt ook de meetbrief van het schip gecontroleerd.