RWS begint proef met zelfherstellend asfalt

683

Op de A58 bij Vlissingen wordt een proef gedaan met zelfherstellend asfalt om een weg langer mee te laten gaan. Onderzocht wordt of kleine scheurtjes in het zoab-wegdek (zeer open asfaltbeton) door verwarming met behulp van een speciaal inductieapparaat kunnen herstellen. Hiervoor zijn bij het aanbrengen van het asfalt op een proefvak in 2010 staalvezels toegevoegd aan het asfaltmengsel. Op 25 juni is in het kader van deze proef een deel van de weg ‘verwarmd’.

Bij toepassing op grote schaal zijn de kosten voor staalvezelasfalt vergelijkbaar met die van regulier asfalt. De aanleg van het proefvak was vanwege de kleine schaal iets duurder. Het verwarmen van de weg kan meerdere keren worden herhaald. Daardoor neemt de levensduur van de weg toe. In de proef RWS begint proef met zelfherstellend asfaltwordt o.a. onderzocht wat de toegenomen levensduur ten opzichte van regulier asfalt is. Daarnaast gaat het behandelen en laten afkoelen van de weg veel sneller dan het compleet vervangen van de deklaag, zodat hierdoor de verkeershinder voor de weggebruikers beperkt wordt.

Innovatieve techniek

Met het toepassen van innovaties wil Rijkswaterstaat beter presteren: duurzamer, veiliger en goedkoper. Daarnaast wil Rijkswaterstaat de functionaliteit van de bestaande infrastructuur vergroten. Met deze proef loopt Rijkswaterstaat internationaal gezien voorop. Het toepassen van staalvezels in asfalt om de levensduur te verlengen is nog niet eerder gedaan. De komende periode zal door middel van proefboringen onderzoek gedaan worden naar de asfaltmonsters na (herhaalde) toepassing van de inductietechniek. Nog voor het eind van 2014 worden de resultaten verwacht.

Zoab

De levensduur van zoab wordt bepaald door de mate van steenverlies. Dit proces wordt ‘rafeling’ genoemd. Rafeling ontstaat wanneer het bitumen dat als bindmiddel in ZOAB fungeert, veroudert onder invloed van het weer en de hoeveelheid verkeer. De eerste scheurtjes die hierbij ontstaan, leiden uiteindelijk tot steenverlies en het bereiken van het eind van de levensduur van het wegdek.

Samenwerking

In deze proef werkt het Innovatie Test Centrum (ITC) van Rijkswaterstaat samen met verschillende partijen: Heijmans zorgt voor het verkeersmaatregelen, boren, inspectie en monitoring, SGS-Intron voor de inductiebehandeling en de TU Delft (Microlab) is betrokken bij het onderzoek. De belangrijkste taak van het ITC is het in kaart brengen van de meerwaarde van innovaties voor Rijkswaterstaat en het coördineren/begeleiden van validatietests voor innovaties. (Bron: RWS)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief