Ruim twee miljoen voor duurzame initiatieven

649

ROTTERDAM – ‘Greenpoint MS’, ‘BIOLAT’, ‘DORA’, ‘Intermodale Wissellaadbakken’ en ‘Direct Intermodaal distributieplatform’ ontvangen samen 2,2 miljoen euro voor projecten die de duurzame transitie in het Rotterdamse haven- en industrieel complex versnellen.

De voorstellen zijn gedaan in de tweede tenderperiode van de stimuleringsregeling van het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. In de eerste tenderperiode stond efficiencyverbetering centraal. ‘United Austria CO2nnection’, ‘De Freightforwarder’ en ‘De vouwcontainer’ ontvingen samen ca. € 650.000 euro.

Ruim twee miljoen voor duurzame initiatieven De projectvoorstellen bieden oplossingen of bewerkstelligen een verbetering bewerkstelligen binnen de thema’s modal split, ketenefficiency en schone modaliteiten. De voorstellen zijn beoordeeld op hun bijdrage aan de ‘model shift’, het vergroten van ketenefficiëntie en het schoner maken van modaliteiten. Onderscheidende criteria daarbij zijn de haalbaarheid en duurzame voordelen, alsook de relatie met de Uitvoeringsagenda van de Havenvisie 2030. Vanwege het karakter van de stimuleringsregeling was innovativiteit  geen beslissend criterium.

Greenpoint MS

Met de dienst GreenPoint Marine Services kan overslag voor tankschepen duurzamer en veiliger worden uitgevoerd. Via een ponton worden schadelijke vluchtige organische stoffen die vrijkomen bij het ontgassen van schepen opgevangen en verwerkt. Door de toepassing van de nieuwe VaporSol gewastechnologie worden deze schadelijke stoffen verwerkt tot herbruikbare chemicaliën.

BIOLAT

EMO, DAP Barging, NEMAG en River Basin Energy Nederland willen grote hoeveelheden ‘biocoal’,  een vaste brandstof uit biomassa door verhitting, per binnenvaart naar het Nederlandse en Duitse achterland brengen. De bedrijven nemen samen met Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Hogeschool Rotterdam deel aan het Biomass – Logistics and Transportation (BIOLAT) project. Dit is een terminal voor het op termijn grootschalig ontvangen, lossen, opslaan en transporteren van vaste biomassa in de haven van Rotterdam.

DORA

Het project DORA herstructureert het achterlandvervoer van HTS en DistriRail van en naar Rotterdam door het gebruik van draaischijven in Gorinchem voor water en in Duisburg voor spoor. Hierdoor kunnen meer punt tot punt verbindingen worden gecreëerd naar de terminals in Rotterdam en wordt de verblijftijd van de vervoersmiddelen in Rotterdam korter. Bundeling van de goederenstromen voor achterlandlocaties vindt op de draaischijven plaats.

Direct Intermodaal distributieplatform

Samskip en FrugiVenta hebben een concept ontwikkeld voor de belevering van supermarkten in Engeland door middel van consolidatie in Rotterdam en directe levering van volle ladingen via diverse shortsea verbindingen aan retailers in Engeland. Uiteindelijk doel is de opzet van een gezamenlijke consolidatie- en overslagloods nabij de RST/RSC terminal.

Intermodale Wissellaadbakken

Neele Transport en Kamps Transport gaan wissellaadbakken inzetten voor de Zuid Duitse markt. 13,6 meter wissellaadbakken worden gerealiseerd en vormen zo een deel van de basis voor de railverbinding tussen Rotterdam en München. Zo wordt het achterland vervoer over de weg verminderd en toch aan de kwaliteitseisen van de klanten voldaan tegen het bestaande tariefniveau. (Bron: Haven Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief