‘Rotterdamse haven heeft een sterk coalitieakkoord nodig’

484

Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam hebben tijdens het Havenverkiezingsdebat op 14 maart gepleit voor een coalitieakkoord dat sterk gericht is op een beter ondernemersklimaat voor de haven en industrie.

De verhouding tussen de inkomsten voor de stad Rotterdam uit de haven versus de kosten voor de ondernemingen was een belangrijk gespreksthema. Alle partijen zagen in dat een nieuwe coalitie zeer scherp op deze kosten moet letten.

Torenhoog
Deltalinqs-voorzitter Steven Lak gaf aan dat de torenhoge leges voor vergunningen, de gestegen OZB en de reclamebelasting een doorn in het oog zijn voor de Haven van Rotterdam is Port of the Year 2013ondernemers in de haven en industrie. Zij beïnvloeden het ondernemersklimaat negatief. Verder lijkt er consensus bij de lijsttrekkers dat de reclamebelasting voor de haven moet worden afgeschaft. Ook zou het bedrijfsleven kunnen adviseren bij het verhogen van de efficiency bij de gemeente Rotterdam. Dit, om kosten te kunnen besparen.

Duurzaam
Het tweede gespreksthema was duurzaamheid en het Rotterdam Climate initiative. De waarde van het RCI werd door de lijsttrekkers breed gedeeld. Ten aanzien van de voorzetting van het RCI werd door enkele partijen de suggestie gedaan om door middel van een round table nog eens heel goed te kijken naar de ambities en doelstelling. Deltalinqs is een sterk voorstander van de voortzetting van het RCI en kan zich vinden in een herijking. Wel moet de gemeente een duidelijke rol behouden.
Verkeersonderneming
Alle lijsttrekkers waren het er verder over eens dat de Verkeersonderneming na 2015 voortgezet moet worden met een gerichte taakopdracht. Een optimale bereikbaarheid voor de haven blijft een topprioriteit. Ook het voorstel van Deltalinqs om met onorthodoxe middelen het openbaar vervoer aan te pakken, liefst gecombineerd met het bedrijfsvervoer, werd door de partijen onderstreept.

Arbeidsmarkt
Het laatste gespreksonderwerp was de arbeidsmarkt. De lijsttrekkers richtten zich hierbij met name op scholing en voorlichting. Nog meer jongeren moeten de haven gaan bezoeken en het stimuleren van vakscholen is essentieel.

Na de verkiezingen van komende woensdag, 19 maart, treedt Deltalinqs opnieuw in gesprek treden met de verschillende partijen om nogmaals wensen kenbaar te maken voor het komende coalitieakkoord. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Volg TotaalTrans op Twitter