Rotterdam wil milieuzone vrachtverkeer uitbreiden

719

ROTTERDAM – Rotterdam wil de milieuzone voor het vrachtverkeer uitbreiden. De huidige milieuzone voor vrachtverkeer in het centrum is niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een hoger niveau te krijgen. Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders stelt twee mogelijke pakketten met maatregelen voor.

Stadslogistiek Rotterdam in 2020 geheel emissievrijIn beide pakketten is uitbreiding van de milieuzone een essentieel onderdeel. In het eerste pakket zijn beperkende maatregelen voor vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s opgenomen. In pakket twee is geen milieuzone voor de meest vervuilende personenauto’s opgenomen. In pakket twee zijn de eisen voor vrachtverkeer en bestelvoertuigen hierdoor zwaarder. Beide pakketten voorzien in stevige maatregelen waarmee vervuilers worden aangepakt en schoner vervoer gestimuleerd. Andere maatregelen in de pakketten zijn bijvoorbeeld meer laadpalen voor elektrisch rijden, een verbeterde infrastructuur voor de fiets en – in het kader van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ – het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark.

Roet

Het college beoordeelt nieuwe maatregelen niet alleen op de normen voor fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2), maar vooral op de uitstoot van roet (EC = elementair koolstof). Hiermee is Rotterdam de eerste stad die op dit kleinst meetbare deeltje maatregelen treft. Het stedelijk verkeer is voor 50% verantwoordelijk voor de uitstoot van roet. De maatregelen van de gemeente zijn het meest effectief door in te zetten op het schoner maken van stedelijk verkeer. Het college wil in vier jaar tijd de uitstoot van roet dan ook met veertig procent verminderen.

Wethouder Langenberg vindt dat schone lucht in de stad prioriteit heeft. ‘Niet alleen om wettelijke normen te halen, maar vooral om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren. Dat is exact de reden waarom we de uitstoot van roet willen verminderen. Dit willen we bereiken door de meest vervuilende voertuigen uit onze stad te weren, en schoner vervoer te stimuleren.’

Planning en uitvoering

Samen met onder andere bewoners, brancheverenigingen, gebiedscommissies en milieuorganisaties wordt de komende tijd één pakket aan maatregelen samengesteld. Dit pakket zal begin 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Zodra de gemeenteraad akkoord is, zal een start worden gemaakt met de uitvoering van de maatregelen. (Bron: Gemeente Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief