Rotterdam slaat 0,6% meer over

741

De haven van Rotterdam heeft in eerste halfjaar achter 0,6% meer overgeslagen dan het eerste halfjaar 2013. Het eerste kwartaal kende nog een kleine afname van 0,2% van de overslag, maar het tweede kwartaal was licht positief zodat de overslag over het eerste halfjaar met 0,6% toenam. Voor de tweede helft van het jaar wordt een verder herstel van de Europese economie verwacht zodat de haven op koers ligt voor een groei circa 1% voor heel 2014.

De overslag van ruwe olie nam met 3,3% toe maar die van minerale olieproducten daalde met 13,5%. Kolen lieten een groei van 9,5% zien, de ertsoverslag bleef vrijwel gelijk. De overslag van containers, gerekend in ton, nam met 2,7% toe en met 1,9% wanneer gerekend in TEU. Het aantal zeeschepen dat de haven heeft aangelopen in de eerste helft van dit jaar is gedaald met 1,5% tot 14.417. Dit is onder andere het gevolg van schaalvergroting in de containersector.

grootsteectContainers

De overslag van containers nam met 2,7% toe in gewicht en met 1,9% in TEU (standaardmaat voor containers). De groei heeft vooral vanaf maart doorgezet, met een gemiddelde groei per maand ten opzichte van dezelfde periode in 2013 van 4,5%. Deepsea lading nam met 3,2% toe (in ton en TEU) door toename van de volumes op de oost-west routes, zowel Azië – Rotterdam als Noord-Amerika – Rotterdam, als ook in de aanvoer van containers uit Zuid-Amerika. Het feeder volume bleef achter ten opzichte van de eerste helft van 2013 (-3,8% in ton, -4,7% in TEU) omdat vanaf eind juni 2013 een aantal ladingpakketten naar Hamburg werd verplaatst. Vanaf begin dit jaar ontwikkelt het feeder volume zich weer positief, niet alleen van en naar de landen rond de Oostzee maar ook van en naar het Verenigd Koninkrijk. De overslag van shortsea containers groeide met 6,1% in ton en 2,6% in TEU. De groei betreft vooral het vervoer tussen Rotterdam en de Baltische staten en Rusland en dat tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Een belangrijke reden hiervoor is de aantrekkende Britse economie. Dat is ook de verklaring van het aantrekken van het RoRo-verkeer met 8,4%. Overig stukgoed werd 28,5% meer overgeslagen door het aantrekken van de vraag naar staalproducten en een toename van projectlading, met name voor de offshore industrie.

Natte massagoed

In de categorie nat massagoed is de overslag van ruwe olie 3,3% toegenomen. De marges en dus de bezettingsgraden van de raffinaderijen zijn nog laag door de aanhoudend lage vraag naar raffinageproducten in Europa en toenemende concurrentie van raffinaderijen buiten Europa, mede door de beschikbaarheid van goedkoop schaliegas in de VS. In dezelfde periode van vorig jaar echter was de overslag nog lager omdat verschillende raffinaderijen die vanuit Rotterdam bevoorraad worden toen gedeeltelijk stil lagen voor onderhoud. De overslag van minerale olieproducten is met 13,5% gedaald. De daling betreft vooral afvoer van producten zoals stookolie, nafta en benzine. Overig nat massagoed, dat vooral bestaat uit grondstoffen voor de chemie, daalde 11%. Zowel de chemische industrie als de raffinagesector bevinden zich in een lastige positie: energie en grondstoffen zijn elders in de wereld goedkoper. De overslag van LNG nam toe, vooral door de toename van re-export van LNG dat eerst in Rotterdam is gelost.

IJzererts

De overslag van ijzererts en schroot is stabiel: de Europese staalsector is nog niet volledig hersteld en draait op ca. 80% van de capaciteit. De aanvoer van kolen is met 9,5% gestegen vanwege consolidatie van importstromen door industriële gebruikers in het achterland. Daarentegen bleef de vraag naar Haven van Rotterdam is Port of the Year 2013energiekolen beperkt door de zeer zachte winter. In het droog massagoed is agribulk relatief de grootste stijger met 37,3%. Via Rotterdam is aanzienlijk meer mais uit Oekraïne en onder andere soja uit Zuid-Amerika ingevoerd. Tegelijkertijd werd meer tarwe uitgevoerd. Het overig droog massagoed, dat onder andere bestaat uit materialen voor de bouw en grondstoffen voor de industrie en uit biomassa, nam met 11,9% toe.

Resultaat

Ten opzichte van de eerste helft van 2013 is de omzet van Havenbedrijf Rotterdam in 2014 met € 8,6 miljoen toegenomen. Het netto resultaat nam ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 licht toe met € 1,8 miljoen. Het effect van de omzetstijging wordt gedeeltelijk gedempt door stijging van afschrijvingen en rentelasten. De kasstroom was dit halfjaar negatief. De totale investeringen lopen naar verwachting terug van € 263 miljoen in 2013 tot ongeveer € 203 miljoen in 2014 en komen daarmee op het niveau van voor de aanleg van Maasvlakte 2. Een van de grootste investeringen van de afgelopen jaren in het bestaande havengebied, de verbreding van de Amazonehaven, is in 2014 in gebruik genomen. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Lees ook:
Antwerpse haven slaat 2,7 procent meer goederen over

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief