Rotterdam ontkent achterstallig onderhoud Parksluizen

399

De stremming van de Rotterdamse Parksluizen is niet het gevolg van achterstalligheid onderhoud. Dat Parksluizen Rotterdam gestremd tot 6 augustusheeft de gemeente Rotterdam RTV Rijnmond laten weten. Omdat de deur uit de rail is gelopen, blijven de Parksluizen waarschijnlijk tot 6 augustus gestremd.

Volgens de gemeente worden de Parksluizen twee keer per jaar gecontroleerd. Dat is één keer een mechanische controle en één keer per jaar een elektrische. Daarnaast worden de sluizen jaarlijks gecontroleerd door middel van een duikinspectie en een constructiecontrole. De laatste controle was 13 juni. Alles functioneerde toen naar behoren.

Piepen en kraken
Schippers klaagden al langer over krakende en piepende sluisdeuren. Maar volgens de brug- sluiswachters is daar niets over terug te vinden in hun logboek. De klachten bereikten Koninklijke Schuttevaer wel. Daarom stuurde de nautisch technische binnenvaartorganisatie de gemeente deze week een brief met vragen. Schuttevaer wilde weten of er alles aan wordt gedaan om de sluis weer zo snel mogelijk in bedrijf te krijgen en of het periodiek onderhoud wel tijdig is gepleegd en of dit iets te maken heeft met het uit te rail lopen van de deur.

twitter