Rotterdam beleeft veilig jaar

824

Het jaar 2013 was voor de Rotterdamse haven een veilig jaar. Het aantal ongevallen bedroeg 116 tegen 111 in 2012 en 132 in 2011. Daarvan waren dertien ongevallen ‘significant’. Vorig jaar was dat aantal nog 22. Meeste overlast veroorzaakte een los geraakt werkschip dat de Koninginnebrug ramde.

Rotterdam beleeft veilig jaarHoewel het aantal zeeschepen dat in de Rotterdamse haven arriveerde, verder af nam, veranderde de overslag nauwelijks. Door schaalvergroting, de naweeën van Odfjell en minder afvaarten bij de veerdiensten verminderde het aantal aankomsten met 32.057 naar 29.448 scheepsbezoeken.

Uit onderzoek blijkt dat tien procent van de grootste schepen die in Rotterdam arriveren, verantwoordelijk zijn voor de helft van de totale overslag. Dit blijkt uit de presentatie van de nautische cijfers door havenmeester René de Vries van het Havenbedrijf Rotterdam. (Havenbedrijf Rotterdam)

Volg TotaalTrans op Twitter