Roland Kortenhorst blij met opheffen ‘tussenstation’ BBU

674

Voorzitter Roland Kortenhorst van de Binnenvaart Branche Unie is blij dat zijn vereniging is opgeheven. Kortenhorst vond de BBU altijd een tussenstation naar één sterke binnenvaartorganisatie en is nu tevreden dat de Algemene Ledenvergadering besloot de vereniging op te heffen en dat de BBU-leden vertrouwen in BLN hebben.

De aanwezige leden kozen unaniem voor opheffing van de BBU zodat de energie (en het geld) dat het voortbestaan van de BBU nog kost, volledig aan BLN besteed kan Roland Kortenhorst blij met opheffen ‘tussenstation’ BBUworden.

Gerust hart
‘Het is nodig om als binnenvaart de handen ineen te slaan, zodat we een krachtig geluid kunnen laten horen’, zei Kortenhorst. ‘We zijn een belangrijke, professionele bedrijfstak die sterker in de vervoersketen wil integreren. Door steeds ons doel in zicht te houden, ons door niets van onze koers af te laten brengen en door de wil van vele ondernemers is BLN nu zo veelbelovend, dat we de BBU met een gerust hart overdragen.’

Stroomversnelling
Kortenhorst verwacht dat de toetreding van Koninklijke Schuttevaer in een stroomversnelling komt na de bestuurlijke veranderingen binnen zowel BLN als Koninklijke Schuttevaer. ‘Binnen deze wijzigingen zijn de contacten tussen de onderlinge besturen geïntensiveerd en dat geeft basis voor de optimistische verwachting dat BLN en Koninklijke Schuttevaer snel nader tot elkaar komen. Kan niet bestaat niet, de wil is er en de deuren staan wagenwijd open.’ (Bron: BLN)

Volg TotaalTrans op Twitter