Robert Tieman (CBRB) naar Deltalinqs

1175

Robert Tieman begint 1 juli als beleidsadviseur Milieu bij Deltalinqs, ondernemersvereniging van de haven-, logistieke en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam.

Robert Tieman, directeur van CBRBVolgens Deltalinqs heeft Tieman een stevige achtergrond als milieuspecialist én ervaring binnen een vereniging in de functie van directeur van het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart). ‘De komende drie maanden zal Robert samenlopen met de vertrekkende beleidsadviseur Milieu, Evert Wijdeveld. Robert zal zich met alle facetten van het domein milieu gaan bezighouden. De actuele focus ligt op het implementeren van een gebiedsgerichte aanpak in de omgevingsvergunning en geluidszonering in het Waal- en Eemhavengebied.’

Vertrouwen aangetast
Eind mei maakte Tieman zijn vertrek bekend bij het CBRB. Na intensieve gesprekken met veel leden en verschillende ledengroepsbesturen heeft hij het CBRB-bestuur aangeraden participatie in het transitiecomité te beëindigen. ‘De basis voor samenwerking – vertrouwen in elkaar – is te veel aangetast; verschillende direct betrokkenen en de voorzitter van het transitiecomité worden niet meer voldoende vertrouwd.’
Tieman wenst zich ook te distantiëren van de wijze waarop een aantal leden van de ledengroep Varende Ondernemers van het CBRB het transitieproces naar hun hand wilde zetten. Hierdoor ontstond naar zijn mening een onwerkbare situatie.

De afgelopen zeven jaar heeft Robert Tieman een sturende rol gespeeld in de ontwikkeling van het CBRB, eerst als secretaris veiligheid en milieu en later in de rol van directeur. Het CBRB-bestuur begrijpt en respecteert het besluit van de heer Tieman en beraadt zich over zijn opvolging.

Meer nieuws over Robert Tieman:
Binnenvaart Logistiek Nederland van start zonder CBRB
Robert Tieman stapt op als directeur CBRB
CBRB vindt transitiecomité heilloze weg en stopt
CBRB en Sdu slaan handen ineen voor binnenvaart