Rijkswaterstaat mocht nieuw dienstrooster niet invoeren

457

UTRECHT – Rijkswaterstaat had de nieuwe dienstroosters voor het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement (RVWM) niet mogen invoeren. Dat heeft de rechter geoordeeld in procedure die was aangespannen door de ondernemingsraad van RVWM.

Kort geding en bodemprocedure tegen roosters verkeersleidersDe rechter oordeelde dat de nieuwe jaarroosters voor instemming voorgelegd hadden moeten worden aan de ondernemingsraad. Dat is niet gebeurd.

Nietig

RVWM werkt sinds begin dit jaar met een nieuwe vorm van roostering. Op basis van een jaarrooster (normrooster) wordt een maandrooster vastgesteld. De rechter oordeelde dat het normrooster op basis van de Wet op de Ondernemingsraden instemmingsplichtig is. De directie van de RVWM heeft het normrooster in november 2014 vastgesteld, maar niet ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad. De OR heeft daarop aan de directie laten weten dat de roosters daarom nietig zijn. De rechter oordeelde dat dat inderdaad het geval is. De meer gedetailleerde maandroosters zijn op zich niet instemmingsplichtig, maar omdat ze gebaseerd zijn op de normroosters hadden ook die roosters niet ingevoerd mogen worden.

Overleg

De rechter oordeelde dat de roosters nu alsnog moeten worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Daarna kunnen directie en OR daarover in overleg. De rechter verbiedt het gebruik van de nieuwe roosters niet, maar wil een oordeel daarover afwachten tot het overleg tussen directie en OR is afgerond. De rechter woog daarbij onder meer mee dat de OR niet concreet heeft gemaakt dat er grote problemen zijn met de toepassing van het nieuwe dienstrooster.

Overleg

De rechter geeft de partijen nu vier weken de tijd om met elkaar in overleg te gaan. Daarna beslist hij – als dat nodig is – over de vraag of het gebruik van de nieuwe dienstroosters moet worden verboden of toegestaan blijft. (Bron: Rechtspraak)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief