Rijkswaterstaat levert eerste rivierverruimingsproject op in Gorinchem

723

Rijkswaterstaat heeft donderdag het eerste grote Ruimte voor de Rivier project opgeleverd. In aanwezigheid van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu werd op feestelijke wijze stilgestaan bij de rivierverruiming van de Merwede bij Gorinchem. De bevolking van de stad is beter beschermd tegen overstromingen. En de ondernemers, gevestigd langs de waterkant van de drukbevaren Merwede, hebben meer mogelijkheden voor uitbreiding en transport over water.

De oplevering gebeurde zeer passend op de rivier, waar extra water vanaf de aangelegde langsdam in de nieuw gegraven nevengeul werd gespoten. Aansluitend was de minister eregast bij Rijkswaterstaat levert eerste grote rivierverruimingsproject op in Gorinchemde talkshow ‘De Rivier Stroomt Door’. Daar sprak ze met diverse betrokken partijen, waaronder enkele bedrijven die aan de rivier de Merwede zijn gevestigd en een bewoner die in 1995 met haar gezin moest evacueren’In ’95 ging het bijna mis in het rivierengebied, ook hier. De dijk brak bijna door. Gorinchem had dus drastische maatregelen nodig. Dit project zorgt simpel gezegd voor droge voeten. We combineren dat met economische kansen voor de regio. Ik zou willen dat alle projecten zo verlopen: binnen planning, binnen budget en met een ruimere waterstandsdaling dan de taakstelling.’

Economie krijgt impuls
Waterveiligheid en een economisch stimuleringsbeleid liepen in het project gelijk op. Wethouder Rijsdijk van gemeente Gorinchem: ‘De aanleg van een nevengeul werd gecombineerd met een verbetering van de waterbereikbaarheid van het industrieterrein. Bovendien wordt met de rivierverruiming vervoer over water gestimuleerd. Aanliggende bedrijven op bedrijventerrein Avelingen hebben weer groeimogelijkheden gekregen, bijvoorbeeld door een ruimere haven of betere kades. Aansluitend wordt bovendien de ruimtelijke kwaliteit verbeterd in de vorm van infrastructuur, verlichting et cetera.’

Hand in hand
Ruimte voor de Rivier is vooral succesvol voor de waterveiligheid in Nederland door de samenwerking en samenhang van de ruim 30 maatregelen. De rivierverruiming bij Gorinchem zorgt voor een waterstanddaling van 10,7 cm. Maar het project kan niet los worden gezien van de ontpoldering van de Noordwaard, ook een project van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier. De maatregelen zorgen samen voor ruim 40 cm waterstanddaling op de rivier de Merwede.

Ruimte voor de rivier
De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe.
Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. (Bron: Rijkswaterstaat)

Volg TotaalTrans op Twitter