Rijkswaterstaat herstelt oevers Amsterdam-Rijnkanaal

354

Rijkswaterstaat gaf afgelopen maand het startsein voor de renovatie van damwanden in het Amsterdam, Rijnkanaal. ‘Met de gunning aan de aannemerscombinatie Ballast Nedam en De Klerk, gaan we in 2014 starten met de renovatie van zeker 23 km damwanden tussen het traject Amsterdam en Wijk bij Duurstede. En dat is belangrijk voor de veiligheid van de oevers en de doorstroming van de scheepvaart over het drukst bevaren kanaal; het Amsterdam-Rijnkanaal. In de periode tussen nu en 2014 wordt het werk voorbereid en eind 2015 is de renovatie voltooid’, aldus Ype Heijsman directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat.

De huidige damwanden langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn 30 tot 70 jaar oud. Een gedeelte daarvan is aan het einde van zijn technische levensduur. In totaal kent het kanaal 120 km damwand, waarvan 23 km niet voldoet aan de veiligheidsnorm en daarom aan verbetering of vervanging toe is.
Rijkswaterstaat herstelt oevers Amsterdam-RijnkanaalYpe Heijsman: ‘Doen we dit niet dan is de kans op schade aan de damwand groot en dat kan ook gevolgen hebben voor het dijklichaam. De gevolgen hiervan kunnen enorm zijn voor de omgeving en het watersysteem. Het gaat om het vervangen van bijna 8 km damwand, 9 km wordt opnieuw verankerd ter versteviging van de damwanden en de rest van de 23 km krijgt een vooroever of een vooroever gecombineerd met verankering. Een vooroever dient ter voorkoming dat de zandbodem langs de damwand wegspoelt. Dit kan door het aanbrengen van een bodembescherming.’

Hinder en maatregelen
Rijkswaterstaat verwacht geen stremmingen voor de scheepvaart. Wel gelden er snelheidsbeperkingen ter hoogte van de werkzaamheden en zal op risicolocaties scheepvaartbegeleiding worden ingezet. Verder zal er geluidshinder zijn bij het intrillen van damwanden voor direct omwonenden. Deze zullen door de aannemer worden geïnformeerd over de mate en de duur van de hinder.

Oversteekplaats
Ter hoogte van Houten doorsnijdt het Amsterdam-Rijnkanaal een gebied dat is aangewezen als ecologische hoofdstructuur. In het gebied komen reeën en andere kleine zoogdieren als de haas, hermelijn en das voor. Om de barrièrewerking van het Amsterdam-Rijnkanaal te verminderen worden er plekken gecreëerd waar deze dieren het Amsterdam-Rijnkanaal veilig kunnen betreden en verlaten. Deze plekken worden fauna uittredeplaatsen genoemd. Tijdens de werkzaamheden worden er 14 aangelegd.

Amsterdam-Rijnkanaal
Het Amsterdam-Rijnkanaal is aangelegd in de periode 1933 tot 1952 om de doorstroom van het Merwedekanaal (1892) te verbeteren. Het kanaal is een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Tiel en vooral bedoeld om goederen sneller via de binnenvaart van en naar economisch achterland te verschepen zoals Duitsland. In de periode van 1965-1981 is het kanaal grotendeels verbreed naar 100-120 meter.