Rijkswaterstaat gunt verlaging 250 Waalkribben

761

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om de kribben tussen Tiel en Gorinchem te verlagen en langsdammen met oevergeul aan te leggen. Dit is de 3e fase van de maatregel kribverlaging van Ruimte voor de Rivier. Deze opdracht is gegeven aan de combinatie Van den Herik Kust- en Oeverwerken en Boskalis.

Ruimte voor de rivier. Kribverlaging Waal.Kribverlaging Waal is een van de maatregelen van het landelijke hoogwaterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Door de kribverlaging en langsdammen vindt het water op de Waal gemakkelijker zijn weg, terwijl de vaargeul behouden blijft. Door de maatregel daalt de waterstand bij zeer hoogwater (16.000 m3/sec bij Lobith) met 6 tot 12 centimeter.

Op het traject tussen Nijmegen en Gorinchem worden de kribben aan beide zijden van de rivier met gemiddeld 1 meter verlaagd. Tussen Nijmegen en Tiel zijn al ruim 200 kribben verlaagd.
Vanaf aankomend voorjaar tot eind 2015 gaat de combinatie op het traject tussen Tiel en Gorinchem ongeveer 250 kribben verlagen en leggen zij langsdammen met oevergeul aan in de binnenbochten van de Waal tussen Wamel en Ophemert.
Bij Wamel worden de langsdammen aan de linkeroever gelegd over een traject van zo’n 7 kilometer. De veerdienst blijft hierbij ongehinderd. Vervolgens wordt de bocht aan de rechteroever over een lengte van 3 kilometer van langsdammen voorzien. Achter de langsdammen worden de kribben verwijderd, de kribben aan de tegenoverliggende oever blijven ongewijzigd.

Doel van de langsdam is om in één keer de veiligheid en de omstandigheden voor scheepvaart en natuur langs de rivier te verbeteren. Tevens wordt de vaarwegmarkering geüniformeerd, ook op het traject Nijmegen – Dodewaard. De uit de kribben vrijgekomen materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt. De volgorde van de werkzaamheden is nog niet bekend.