Rijkswaterstaat begint proef met sneller schutten Volkeraksluizen

496

Rijkswaterstaat begint bij de Volkeraksluizen een proef voor sneller schutten voor de binnenvaart. Hiervoor wordt van 13 tot met 16 mei een extra schuif in de sluisdeuren van één van de kolken van de Volkeraksluizen gemaakt.

volkeraksluizenHet doel van de proef is te onderzoeken of met deze aanpassing de wachttijd voor schepen met enkele minuten kan worden verkort, waardoor er meer schepen in minder tijd kunnen passeren. Tijdens de werkzaamheden kan de beroepsvaart gebruik maken van de andere twee sluiskolken.

Sneller schutten
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op basis van een verkenning naar capaciteitsuitbreiding van de Volkeraksluizen in 2013 besloten het schutproces van de drie bestaande sluiskolken voor de beroepsvaart te versnellen. Voordat alle sluiskolken van een extra wateropening worden voorzien, voert Rijkswaterstaat een proef uit om het effect van deze aanpassing te onderzoeken. Rond de zomer verwacht Rijkswaterstaat de uitkomsten van de proef te kunnen presenteren. Indien de resultaten van de proef positief zijn kunnen in 2015 de andere kolken worden aangepast. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief