Rijk en provincie leggen samen RijnlandRoute aan

578

DEN HAAG – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde De Bondt hebben de samenwerkingsovereenkomst RijnlandRoute ondertekend. Na het besluit van Rijk en provincie in december 2014 tot de aanleg van de RijnlandRoute, is vandaag afgesproken de aanleg en het beheer van de wegverbinding samen op te pakken.

Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekDe RijnlandRoute is een nieuwe provinciale wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Deels bestaat deze verbinding uit een verbreding van bestaande wegen, deels wordt nieuw asfalt aangelegd. Het nieuwe deel bestaat uit een, deels ondertunnelde, verbinding tussen de A4 en de A44 zuidelijk van Leiden. De eerste oplevering van delen van de RijnlandRoute is voorzien in 2020.

Beter bereikbaar

Met de samenwerking wordt de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar en krijgt de regionale economie een extra zet in de rug. ‘Dit is de eerste keer dat een provincie Rijkswaterstaat inschakelt voor de aanbesteding en aanleg van een wegproject’, zegt de minister. ‘Op deze manier profiteert de provincie Zuid-Holland optimaal van de kennis en kunde van Rijkswaterstaat. Dit zal ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen bij de realisatie van de RijnlandRoute.’

De Bondt vindt de ondertekening van de overeenkomst goed nieuws voor de regio. ‘De RijnlandRoute lost huidige knelpunten op het wegennet op, garandeert de doorstroming in de toekomst en stimuleert de economische groei van Holland Rijnland.’

Aanbesteden

Op verzoek van de provincie neemt Rijkswaterstaat de rol van aanbestedende dienst op zich voor de verbreding van de A4 en de A44, de aanleg van een nieuwe regionale weg met boortunnel tussen de A4 en de A44 en de verlenging van de parallelstructuur van de A4. De nieuwe provinciale weg tussen de A4 en A44 wordt aan Rijkswaterstaat in beheer en onderhoud gegeven.

Meer nieuws over de RijnlandRoute:
Schultz tekent Tracébesluiten voor aanleg Rijnlandroute
Gemeenten tekenen voor RijnlandRoute
Aanleg RijnlandRoute in 2015 stap dichterbij
Staten stemmen in met komst RijnlandRoute

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief