Renovatie Kreekrakbruggen bijna klaar

529

UTRECHT – Rijkswaterstaat stelt half juni brug noord van de Kreekrakbruggen weer open voor verkeer. De renovatie van deze brug is dan volledig afgerond. Tot eind juli vinden nog wel werkzaamheden plaats op brug zuid.

Informatieavond renovatie KreekrakbruggenTot 22 mei wordt brug noord voorzien van een laag hogesterktebeton. Dit is de laatste fase van de renovatie. De brug is aan de onderzijde inmiddels voorzien van staalversterkingen. De scheurtjes in het stalen rijdek zijn gerepareerd. Na het aanbrengen van een slijtvaste laag, brengen we belijning aan en plaatsen we de vangrails. De renovatie van brug noord is half juni gereed.

Brug zuid

Na de openstelling van brug noord voert RWS nog enkele werkzaamheden uit op brug zuid. ‘Zo plaatsen we nog nieuwe leuningen, storten we gietasfalt aan de voet van de geleiderail en brengen we de definitieve markering aan. Het verkeer ondervindt nog tot eind juni hinder van deze werkzaamheden. De rijstroken blijven versmald en er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/h.’

Vanaf begin juli is ook op brug zuid de situatie weer normaal: de rijstroken zijn niet meer versmald en er geldt een maximumsnelheid van 120 km/h. Wel vinden er nog tot eind juli werkzaamheden vanaf de vluchtstrook plaats. Hier ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder van.

Scheepvaart

Tijdens het aanbrengen van de staalversterkingen onder de brug, was de vaarweg versmald tot 50 m aan de ene zijde en 22 m aan de andere zijde. Op dit moment is de vaarweg verbreed tot 90 m. Vanaf half juni is de volledige vaarwegbreedte van 120 m weer beschikbaar.

Renovatie

Rijkswaterstaat beheert een groot aantal stalen bruggen die zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Een aantal van deze stalen bruggen vertoont vermoeiingsverschijnselen of voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er is nu meer en zwaarder verkeer dan tijdens de bouw werd voorzien. Daarom versterkt en renoveert Rijkswaterstaat deze bruggen, waaronder de twee stalen Kreekrakbruggen over het Schelde-Rijnkanaal. Tegelijkertijd wordt levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan de twee betonnen bruggen over het Bathse Spuikanaal. Dankzij deze ingrepen blijven de Kreekrakbruggen minstens dertig jaar een veilige verbinding. Zo houden we Nederland goed bereikbaar: over de weg én over het water.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief