Rendement wegvervoer daalt verder in 2012

857

De gemiddelde rentabiliteit in het binnenlandse goederenvervoer over de weg is in 2012 verslechterd van -1,9% naar -2,6%. De prognose voor 2013 is dat de rentabiliteit verder daalt. De eigen vermogenspositie wordt ook steeds zwakker. Zo blijkt uit onderzoek van Panteia/NEA in opdracht van de NIWO.

In het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer was de daling van de gemiddelde rentabiliteit nog  groter. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -5,0% (2011 -4,2%). Er zijn Rendement wegvervoer daalt verder in 2012  bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. De logistieke bedrijven actief in de bouw leden in 2012 gemiddeld een fors verlies. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.

Verdere achteruitgang
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de opbrengsten gedaald ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar. Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2013 is een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2013 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van -2,8% en voor het grensoverschrijdend vervoer -5,4%.

Wederom verzwakking
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) daalde in 2012 ten opzichte van 2011. De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven was in 2012 25,1% (2011: 26,4%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit vorig jaar 15,3% (2011: 16,2%). Wederom dus een verzwakking van de eigen vermogenspositie. De verslechtering van de eigen vermogenspositie (in 2008 in gang gezet) is al jaren een zorgelijke ontwikkeling voor de wegvervoersector.

Bron: Panteia/NEA

Meer nieuws over wegvervoer:
Vrachtwagen met varkens kantelt op A73 bij Cuijk
– 
Langzaamaanactie truckers op A2
De Rooy Transport – Logistiek ondertekent convenant met ILT
Chinese HNA Group neemt TIP Trailer Services over van GE Capital
Vrachtverkeer Gooi en Vechtstreek moet N201 mijden