Reistijd dieren van 24 naar 8 uur

690

DEN HAAG – Duitsland, Denemarken en Nederland roepen de Europese Commissie op meer actie te ondernemen om het welzijn van dieren te verbeteren. Zo pleiten de drie landen ervoor dat de reistijd voor slachtdieren binnen Europa terug moet van tijden van soms wel meer dan 24 uur naar 8 uur.

Dijksma vindt tariefverhoging NVWA ‘niet meer dan fair’Sommige diersoorten moeten tijdens het transport meer ruimte krijgen dan nu het geval is. Daarnaast willen de lidstaten dat jonge kalveren pas op z’n vroegst met 14 dagen op transport mogen en niet zoals nu al met 10 dagen. Kalveren onder de 14 dagen zijn helemaal afhankelijk van melk, waardoor tijdens transport voeden en drinken lastig wordt.

Dierenwelzijntop

De landen doen deze oproep tijdens de door de staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken georganiseerde top over dierenwelzijn in Nederland. Hiermee bekrachtigt zij ook de intensieve samenwerking met haar Duitse en Deense collega’s Schmidt en Jørgensen om dierenwelzijn in Europa blijvend te verbeteren. Zo spraken de drie onder meer over dierenwelzijnseisen bij transport, ingrepen bij pluimvee en varkens, antibiotica-reductie en innovatieve stal-concepten die zijn ingericht om het welzijn van dieren optimaal te borgen.

Dijksma: ‘Het is terecht dat er veel aandacht is voor het welzijn van onze dieren. En Nederland loopt daarin voorop. Dierenwelzijn houdt echter niet op bij de grens. Een Europese aanpak voorkomt meer onnodige welzijnsproblemen en creëert tegelijk een gelijk speelveld.’ (Bron: Ministerie Economische Zaken)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief