‘Regels minimumloon Duitsland druisen in tegen vrij verkeer’

739

ZOETERMEER – Het door Duitsland geïntroduceerde minimumloon, dat per 1 januari 2015 ingaat, zorgt voor veel onduidelijkheid en administratieve ballast. Ook buitenlandse transportondernemers moeten voor al hun vervoer in, naar, van en zelfs door Duitsland aan deze wetgeving voldoen. Naast een meldingsplicht is het zelfs verplicht een vertegenwoordiger of gevolmachtigde te benoemen die in Duitsland woonachtig is en aansprakelijk is.

Nederlands wegtransport verliest marktaandeel in DuitslandHoewel TLN geen moeite heeft met de hoogte van het minimumloon, vindt TLN de regeling onbegrijpelijk, onwenselijk en vooral onwerkbaar. TLN is van mening dat de wijze waarop Duitsland deze wetgeving introduceert volledig indruist tegen het principe van vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. In een brief aan minister Asscher vraagt TLN de wet te toetsen op de verenigbaarheid met Europese wetgeving en in overleg te treden met zijn ambtsgenoot in Berlijn over verduidelijking en uitstel van controle.

De wetgeving

Ondernemers die onderworpen zijn aan deze wetgeving hebben een meldplicht, wat inhoudt dat voordat het werk wordt uitgevoerd een schriftelijke melding moet worden gedaan bij de betreffende autoriteiten. De werkgever moet o.a. doorgeven wie het werk uitvoert, wat voor soort werk het betreft, waar het wordt uitgevoerd en wat de duur van de werkzaamheden is. De documentatie hierover moet minimaal twee jaar bewaard blijven en op verzoek getoond kunnen worden. De locatie waar de documentatie moet worden bewaard, moet tevens in Duitsland liggen. Buitenlanders zonder vestiging in Duitsland dienen een vertegenwoordiger of gevolmachtigde te benoemen die in Duitsland woonachtig is. Deze persoon is ook aansprakelijk richting Duitse overheid voor naleving van de wet op het minimumloon. De werkgever maar ook de opdrachtgever is medeaansprakelijk voor naleving minimumloon. Beide kunnen een maximale boete krijgen van 500.000 euro indien de wet niet wordt nageleefd. De Duitse douane is belast met naleving en controle van de wetgeving.

Veel vragen

Vele ondernemers worstelen met tientallen praktische vragen over de wijze van registreren, waar en wanneer dat moet plaatsvinden, of dat elektronisch kan, aan welke voorwaarden precies moet worden voldaan, of een gevolmachtigde persoon benoemd moet worden, in hoeverre die persoon aansprakelijk is voor naleving wetgeving, etc. Logische vragen vanuit de ondernemer, maar nog logischer dat Duitsland een antwoord heeft op deze vragen. Het is schrijnend om te moeten constateren dat zelfs de instantie die met de controle en uitvoering is belast geen informatie kan verschaffen hoe buitenlanders zich aan deze wet dienen te houden. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief