Regelgeving LNG voortgestuwde schepen nog niet rond

763

Tijdens de 17e sessie van IMO’s subcommittee on Bulk Liquids and Gases (BLG) is hard gewerkt aan het afronden van de International Gas Fueled Ship code (IGF-code). Deze code moet regels stellen aan zeeschepen die op laag vlampunt brandstoffen willen varen. De belangrijkste brandstof die hieronder zal vallen is LNG. Door tijdsgebrek is het volgens Scheepsbouw Nederland niet gelukt de code af te ronden. Wel is een aantal belangrijke besluiten genomen ten aanzien van de code.

lngsnHet BLG-subcomité heeft besloten dat de code zich voornamelijk moet richten op LNG en CNG, maar dat het ook gebruikt kan worden voor andere laagvlampunt brandstoffen zoals methanol. Daarnaast laat de code het gebruik van mobiele tanks toe en heeft geen beperking op het stapelen van tanks. Wel worden er strikte veiligheidseisen gesteld als tanks gestapeld worden.

Komend jaar wordt via een correspondentiegroep verder aan de code gewerkt. De verwachting is dat in 2014 BLG 18 de code afrond en naar de Maritime Safety Committee (MSC) stuurt voor goedkeuring. Definitieve code is dan in 2014 beschikbaar en treedt in 2015 in werking. Scheepsbouw Nederland is betrokken bij de ontwikkeling van de code. David Anink zit namens de Nederlandse delegatie in de werkgroep die werkt aan de IGF code.