Minder regeldruk in logistiek

512

Transport en Logistiek Nederland (TLN), expediteursvereniging FENEX en verladersorganisatie EVO stellen dat er langzaam schot in de zaak komt om de regeldruk, ook in de logistiek van het bedrijfsleven, merkbaar te verminderen.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister van Economische Zaken Henk Kamp aan waar het kabinet staat met haar doelstelling om 2,5 miljard euro aan overbodige regels en administratieve lasten te verminderen.

Zeventig knelpunten

TLN, FENEX en EVO werken, in de zogenoemde ‘maatwerkaanpak regeldruk logistiek’, nauw samen met verschillende ministeries en inspectiediensten. Het samenwerkingsverband heeft in totaal zeventig knelpunten geïdentificeerd waar een verlichting van de Regeldruk in transport en logistiek vermindertregeldruk bewerkstelligd moet worden. De partijen verwachten op minimaal 23 van de benoemde knelpunten binnen twee jaar een merkbare verlichting van de regeldruk te realiseren.

Succes

Ook al staat de samenwerking tussen overheden en bedrijven op deze wijze nog in de kinderschoenen, er zijn al successen in de maak. Zo werd er in april een convenant afgesloten om goederentreinen makkelijker en veilig te parkeren bij Rotterdam – dit wordt voor heel Nederland in de nieuwe wet omgevingsrecht meegenomen. Ook neemt de douane nu tablets in gebruik waardoor de controle van goederen sneller afgehandeld wordt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat zware controles op goederentransporten sneller van tevoren communiceren.

Zorg

Het enige punt van zorg blijft volgens TLN, FENEX en EVO de aanwas van nieuwe regels. De belangenorganisaties blijven er bij de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden dan ook op aandringen om zeer terughoudend te zijn met het invoeren van nieuwe regels. Te vaak worden er regels en wetten voorgesteld die onvoldoende effectief zijn, maar wel veel administratieve lasten met zich meebrengen. (Bron: TLN)

Meer nieuws over regeldruk in Transport en logistiek:
EVO pleit voor minder lasten en efficiënte controles vervoer
Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiek
‘Minder regels kan logistieke sector kwart miljard opleveren’

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief