Reders woedend op PvdA

921

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en maritieme vakbond Nautilus Int. zijn woedend op de PvdA-fractie die aangekondigd heeft met een motie te komen waardoor schepen met Nederlandse vlag niet tegen piraterij beschermd kunnen worden door private beveiligers.

‘Het is ongehoord dat iemand van achter het Haagse bureau het beter weet dan het ministerie van Defensie en het ook beter weet dan de Nederlandse zeevarenden die door dat gevaarlijke gebied varen’, zegt KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos. Voorzitter Marcel van den Broek ‘Geen Somalische piraten maar marine Eritrae aan boord Marzooqah’vindt dat de PvdA fractie hem erst jaren lang aan het lijntje heeft gehouden. ‘De PvdA ontneemt met deze motie de zeevarenden en hun naasten definitief alle hoop op een sluitende oplossing.’

Naar de rechter
Mocht de PvdA-motie aangenomen worden door de Tweede Kamer en uiteindelijk een wettelijke regeling blokkeren, zal de KVNR niet aarzelen naar de rechter te stappen om de Staat aan te klagen. ‘Met het rapport van De Wijkerslooth in de hand maken we een goede kans om gelijk te krijgen. Maar al de tijd die een rechtszaak kost zijn de Nederlandse zeevarenden vogelvrij. Nederlandse reders worden gedwongen schepen uit te vlaggen dan wel illegale maatregelen te nemen. Dat willen we niet, we leven in een rechtsstaat. Maar als de PvdA-fractie niet bijdraait, komt Nederland in een volstrekt isolement. De economische gevolgen zullen dan groot zijn.’

Ook private beveiligers
Defensie concludeert, na jarenlange ervaring met het inzetten van militaire teams, dat ook private beveiligers ingezet moeten worden om alle schepen te kunnen beveiligen. Vooral voor kleinere schepen of schepen waarvan het vaarschema onderweg nog kan veranderen, is private beveiliging nodig. Een rapport opgesteld door de commissie De Wijkerslooth, in opdracht van het vorige kabinet, heeft vastgesteld dat dit juridisch kan en dat de Staat daartoe zelfs verplicht is als de Staat niet zelf effectieve bescherming kan aanbieden.

Ook de Nederlandse zeevarenden pleiten voor private beveiliging voor die gevallen waar militaire teams geen optie zijn. Netelenbos: ‘Dat een Kamerlid al deze argumenten terzijde schuift en Nederland het enige land in Europa wil laten zijn dat geen private beveiligers toestaat, tekent de kloof tussen deze opstelling van de PvdA-fractie en wat de maatschappij in alle redelijkheid vraagt’.

Illegaal
Het is geen geheim dat àlle schepen van alle reders wereldwijd die door het gevaarlijke zeegebied bij Somalië varen beschermd worden door private beveiligers. Dit verklaart de sterke daling van het aantal aanvallen en geslaagde kapingen. Alleen voor schepen met de Nederlandse vlag is private beveiliging nog verboden. Dit dwingt Nederlandse reders, voor die schepen waarvoor een militair team geen optie is, tot uitvlaggen of tot het weigeren van lading die door dat gebied moet. De KVNR sluit niet uit dat er ook illegaal private beveiligers worden ingezet. De wettelijke verplichting om de bemanning te beschermen gaat dan – en terecht – boven het verbod op het inzetten van de private beveiligers. (Bron: KVNR)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief